Naar content

KBP client/server releases

 • Dit bericht heeft alleen betrekking op de lokale (client/server) versie van KBP. Voor de online releases klik hier.

  Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle releases en alle wijzigingen het wijzigingsoverzicht op deze link.

  De jaarrelease versie 16.00 voor aangiftejaar 2016 is op 7 februari 2017 uitgebracht en bevat alle aangiftesoorten.

Releases tot 7 februari 2017

 • De jaarrelease versie 15.00 voor aangiftejaar 2015 is op 1 februari 2016 uitgebracht en bevat alle aangiftesoorten.

  Op 1/11/2016 is Release 15.20 met Toeslagen 2017 en VA 2017 uitgebracht, kijk op de installatiepagina voor de downloads.

  Op 29/7/2016 is release 15.12 uitgebracht waarin het F-biljet 2016 is opgenomen. Hierin is ook het fiscaal rapport Vpb 2015 in proportioneel lettertype beschikbaar komen.

  Op 8/3/2016 is er een tussentijdse release 15.01 verschenen waarin een aantal veel voorkomende problemen zijn opgelost, deze is in dezelfde week (tijdeljik) offline gehaald wegens een aantal nieuwe melding (zie ook bekende problemen).

  Op 16 maart is een update verschenen (versie 15.03) waarin deze problemen zijn verholpen.

  Versie 14.10 is uitgebracht in juli 2015. Met deze versie is het mogelijk zijn om machtigingscodes voor de VIA en machtigingen voor Toeslagen aan te vragen. Ook zal in deze release het F-biljet beschikbaar komen, hoewel dit afhankelijk is van het tijdstip waarop de belastingdienst de voor automatische verwerking geschikte versie beschikbaar gaat stellen.

  Versie 14.20 is begin november 2015 uitgekomen met hierin Toeslagen 2016 en VA2016.

  Op 1 mei 2015 is een tussenrelease uitgebracht waarin de volgende problemen zijn opgelost:

  • In de aangifte 2011 kon bij de post 'huurwaarde van de eigen woning' niet gekozen worden voor GEEN bijzondere situatie.
  • SBA aanslagen waarvan het BSN met een 0 begon, konden niet verwerkt worden
  • In het onderdeel "Uitkomsten > Aanslagen > Zorgverzekeringswet" werd de teruggaaf van de teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage niet altijd juist berekend
  • In het onderdeel "Eigen woning" werd bij een zeer hoge schuld (globaal meer dan 1 miljoen) het aandeel in de aftrekposten negatief
  • Voor de combinatie van een Migratie-/Buitenland-aangifte en een Particuliere aangifte kan nu aangifte gedaan worden
  • Het standaard toeslagjaar (in aangifte 2014) is 2015, dit voorkomt de foutmelding "Het volgende bestand ontbreekt: 14ctrltoeslag16.vbs"
  • Aangifte status van partneraangifte springt terug naar "Onbewerkt" na het opnieuw opnenen van aangifte

   

  LET OP: Vanaf deze versie (14.01.60) is Microsoft .NET Framework 4.5 vereist. Normaliter wordt/is deze via het reguliere Windows update proces al op uw computer geinstalleerd.

  Indien .NET Framework 4.5 niet geïnstalleerd is  kan deze bijgewerkt worden met de url:

  http://www.microsoft.com/nl-be/download/details.aspx?id=42642

  Dit houdt in dat VANAF versie 14.01.60 KBP NIET meer zal werken onder Windows XP.

  De ondersteuning door Microsoft van XP is al geruime tijd gestopt en vanaf 8 april 2014 komen er ook geen updates voor XP meer uit. De minimale versie voor KBP is Windows Vista met SP2.

  Houdt u naast de reguliere updates altijd de tussentijdse patches in de gaten, deze worden NIET via het update systeem gemeld, maar via Twitter en de Updates en Nieuws. Zie www.wolterskluwer.nl/kbp-aangiftesoftware/support/known-issues/diverse-problemen-controles-afdrukken-en-aanmaken-elektronische-aangifte. De basisversie voor deze patches is server versie 14.01 (uitgebracht op 5 maart 2015) OF versie 14.01.60 (uitgebracht op 1 mei 2015).

  U krijgt een melding wanneer de patch niet behoort bij uw server versie (lees: de patch is al aangebracht IN de server versie, zo is server versie 14.01.60 bijgewerkt tot en met patch 08).

KBP Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.