Naar content

Moet ik met Wolters Kluwer een aparte bewerkersovereenkomst sluiten?

  • Moet ik met Wolters Kluwer een aparte bewerkersovereenkomst sluiten in het kader van de meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens?

    Nee, alle klanten die met KBP Online in de cloud gaan werken sluiten met Wolters Kluwer een nieuw contract waarin onder artikel 12 de bepalingen van een bewerkersovereenkomst zijn geïntegreerd.

    ‘12.2 Indien Wolters Kluwer persoonsgegevens verwerkt, zal dit artikel gelden als bewerkersovereenkomst tussen Wolters Kluwer en Afnemer, waarbij Afnemer wordt aangemerkt als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en Wolters Kluwer als bewerker.’

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.