Naar content

Wolters Kluwer biedt up-to-date informatie, software en tools voor advocaten en juristen in het domein Strafrecht.

  • 1
  • 2
  • 3
Alle strafrecht uitgaven

Tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuwe jurisprudentie, wet- en regelgeving, kamerstukken, nieuws en literatuur


Inschrijven

Auteurs in het Strafrecht

 

 

Willem Jan Ausma is sinds 1995 advocaat en onderscheidt zich volgens anderen door zijn moderne zakelijke uitstraling alsmede zijn krachtige pleidooien en gloedvolle betogen.

mr. W.J. Ausma, Advocaat, Ausma De Jong Advocaten

 

"Schrijven is voor mij iets avontuurlijks. Je begint ergens aan zonder dat je weet waar je precies uitkomt. Het is ook leerzaam, omdat het je dwingt heel nauwkeurig te redeneren."

Prof.dr.mr. Matthias Borgers, Hoogleraar straf(proces)recht, VU

Strafrecht

Het strafrecht is het deel van het publiekrecht dat gaat om de gevallen waarbij de overheid een sanctie kan toepassen als er een strafbaar feit is geconstateerd. Niet alleen de rechter kan strafsancties opleggen, de politie en Openbaar Ministerie handelen ook geconstateerde feiten af.

Strafrecht valt uiteen in materieel strafrecht en formeel strafrecht (of strafprocesrecht). In materieel strafrecht wordt bepaald welke gedragingen strafbaar zijn en welke sancties kunnen worden toegepast. Materieel strafrecht is te vinden in het Wetboek van strafrecht (Sr). Formeel strafrecht bevat de regels over opsporing, vervolging, berechting en executie. Die zijn vastgelegd in het Wetboek van strafvordering (Sv).

Naast de strafbepalingen in het commune strafrecht zijn er ook strafbepalingen opgenomen in wetten zoals de Opiumwet, Wegenverkeerswet, Wet wapens en munitie en de Wet op de economische delicten. Die vormen samen het bijzondere strafrecht.

Wet- en regelgeving

Wetboek van Strafrecht (Sr)
Eerste Boek: Algemene bepalingen
Tweede Boek: Misdrijven
Derde Boek: Overtredingen

Wetboek van Strafvordering (Sv)
Eerste Boek: Algemene bepalingen
Tweede Boek: Strafvordering in eersten aanleg
Derde Boek: Rechtsmiddelen
Vierde Boek: Eenige rechtsplegingen van bijzonderen aard
Vijfde Boek: Tenuitvoerlegging en kosten

Bekende merken

Het Nederlands strafprocesrecht
Materieel strafrecht
Delikt & Delinkwent
Sancties
Wetboek van Strafrecht (vh. Noyon Langemeijer Remmelink)
Monografieën Strafvordering (vh. Wetboek van Strafvordering/Melai Groenhuijsen c.s.)
Handboek Strafzaken
Collectie Strafrecht