Naar content

Wolters Kluwer biedt up-to-date informatie, software en tools voor advocaten en juristen in het domein Staats- en Bestuursrecht.

  • 1
  • 2
  • 3
Alle uitgaven

Tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuwe jurisprudentie, wet- en regelgeving, kamerstukken, nieuws en literatuur.


Inschrijven

Auteurs in het Staats- en Bestuursrecht

 

 

"Ik houd ervan om dingen die ingewikkeld zijn te analyseren en – waar mogelijk – op te lossen. Vier dagen per week ben ik advocaat en partner bij de praktijkgroep bestuursrecht van Stibbe in Amsterdam, een dag per week hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden. Een mooie combinatie."

prof. mr. Tom Barkhuysen, Advocaat/Partner bestuursrecht, Stibbe
Deeltijd hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden

 

"Ik heb me altijd laten leiden door wat er op mijn pad kwam en wat me aansprak. Ik zeg dan ook vaak tegen mijn studenten: ‘Kies vooral iets wat je interessant en leuk vindt. Dan is de kans op succes groter dan wanneer je iets kiest wat moet of wat goed in de markt ligt."

prof. mr. drs. Willemien den Ouden, Hoogleraar staats- en bestuursrecht, Dean Honours Academy Universiteit Leiden

Staats- en Bestuursrecht

Hoe ver reiken de bevoegdheden van de overheid? Zijn bedrijven en burgers goed genoeg beschermd tegen de overheid? En wanneer mag de rechter ingrijpen? Het staats- en bestuursrecht gaat over de nationale en Europeesrechtelijke beginselen en regels die de samenleving ordenen en de burger rechtsbescherming tegen de overheid bieden. Het staatsrecht omvat de regels voor de organisatie van de staat. Het bestuursrecht gaat over de ordening van de relatie tussen bestuur en burger. Het bijzondere bestuursrecht reguleert verschillende sectoren en domeinen in de samenleving, zoals het milieurecht, onderwijsrecht, omgevingsrecht, sociale zekerheid, vreemdelingenrecht en belastingrecht.
 

Wet- en regelgeving

Staatsrecht
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Grondwet
Kieswet
Provinciewet
Gemeentewet

Bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht
Wet milieubeheer
Wet ruimtelijke ordening
Woningwet
Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)
Omgevingswet
Vreemdelingenwet

Bekende merken

De Gemeentestem
Bouwrecht
Module Algemeen bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
Overheid & Aansprakelijkheid
De Gemeentewet en haar toepassing
Milieu & Recht
Collectie Staats- en Bestuursrecht