Naar content

Wolters Kluwer biedt up-to-date informatie, software en tools voor advocaten en juristen in het domein Burgerlijk recht.

  • 1
  • 2
  • 3

Auteurs in het Burgerlijk recht

 

 

"Het oplossen van juridische geschillen is vrij eenvoudig. Het vinden van een blijvende oplossing is daarentegen geen gemakkelijke opgave".

mr. Fatih Ibili, Wetenschappelijk Bureau Hoge Raad der Nederlanden, bijz. Hoogleraar Personen-, Familie- en Jeugdrecht Rijksuniversiteit Groningen

 

"In de advocatuur kun je je gemakkelijk verliezen in de waan van de dag. Daarom probeer ik te relativeren en mijn eigen keuzes te maken. Ik vind het belangrijk om mijn eigen koers te varen."

prof. mr. Harriet Schelhaas, hoogleraar privaatrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht regelt betrekkingen tussen natuurlijke personen en rechtspersonen onderling. Het valt uiteen in een materieel en formeel gedeelte. Het materieel privaatrecht bestaat uit burgerlijk recht en handelsrecht (of ondernemingsrecht) en stelt regels over de verhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en goederen. Het formeel privaatrecht (of burgerlijk procesrecht) beschrijft de procedures van het civiele recht. Deelgebieden van het burgerlijk recht zijn onder andere het personen- en familierecht, rechtspersonenrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en het erfrecht.

Wet - en regelgeving

Burgerlijk Wetboek
Boek 1: Personen- en familierecht
Boek 2: Rechtspersonen
Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen
Boek 4: Erfrecht
Boek 5: Zakelijke rechten
Boek 6: Algemeen gedeelte verbintenissenrecht
Boek 7: Bijzondere overeenkomsten
Boek 7A: Bijzondere overeenkomsten
Boek 8: Verkeersmiddelen, vervoer en vervoersrechten
Boek 10: Internationaal privaatrecht

Bekende merken

Collecties Burgerlijk procesrecht
Nederlandse Jurisprudentie
Tekst & Commentaar
Asser-serie
Groene Serie
Modellen voor de Rechtspraktijk
NJB