Naar content

Hofstrapenning 2018

De Hofstrapenning werd in 2018 voor de 13e keer uitgereikt. De uitreiking vond plaats op dinsdag 12 juni 2018.

 

Editie 2014

Simon Strik ontvangt Hofstrapenning


Op 18 juni heeft mr. drs. S.A.W.J. Strik in Den Haag de prof. mr. H.J. Hofstrapenning in ontvangst genomen. Een groot aantal vakgenoten waren getuige van de prijsuitreiking en feliciteerden de heer Strik met het winnen van deze prestigieuze prijs.

In een volle zaal van het Carlton Ambassador Hotel, werd de laureaat toegesproken door achtereenvolgens Frans Klaassen (BU manager Kluwer), mr. Dr. M.L.M. van Kempen,  mr. S.E. Faber, mr. E.A. Visser en prof. mr. R.H. Happé. Tot slot las juryvoorzitter prof. mr. Cees van Raad het juryrapport voor. Een korte impressie uit het juryrapport:

De jury heeft besloten de prof. mr. H.J. Hofstrapenning in 2014 toe te kennen aan mr. drs. S.A.W.J. Strik vanwege zijn bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van het belastingrecht in de brede zin van het woord. Simon Strik is de twaalfde laureaat die deze onderscheiding in ontvangst mag nemen. Simon maakt daarmee deel uit van een generatie prominente fiscalisten, die de belastingwetenschap en de praktijk van de belastingheffing door hun stimulerende en inspirerende kracht op een hoger plan hebben gebracht. Ondanks het feit dat Simon Strik onlangs bij EY met pensioen is gegaan, is de verwachting gerechtvaardigd dat hij de opdracht om bijdragen te blijven leveren aan de fiscale professionaliteit via scherpzinnige analyses en heldere betogen, zeker nog geruime tijd zal continueren.

Na uitreiking van de oorkonde werd vervolgens de Hofstrapenning uitgereikt. Deze, door Kluwer in 1984 ingestelde prijs, bestond uit een fraaie beeltenis van Hofstra in brons gegoten, gepresenteerd in een glazen blok. Aan weerszijden  van het blok staan twee citaten van Hofstra: “Ik verafschuw het gelddenken” en “Je mag de achterblijvers niet in de steek laten”.

Simon Strik gaf in zijn dankwoord blijk van veel waardering voor de mooie woorden van alle sprekers. Bijzonder was ook de aanwezigheid van de zoon en achterkleinzoon van prof. mr. H.J. Hofstra. Kortom; een zeer geslaagd fiscaal evenement.

Winnaar Hofstrapenning 2014: Mr. drs. S.A.W.J. Strik

Impressie

Bekijk de foto's om een impressie te krijgen van de uitreiking.