Naar content

Hofstrapenning 2018

De Hofstrapenning werd in 2018 voor de 13e keer uitgereikt. De uitreiking vond plaats op dinsdag 12 juni 2018.

 

Over de Hofstrapenning

De prof. mr. H.J. Hofstrapenning is in 1984 ingesteld door Uitgeverij Wolters Kluwer Nederland B.V. en is voor het eerst uitgereikt in mei 1984 aan prof. dr. Leo Stevens. Aanleiding voor het instellen van deze prijs was het feit dat prof. mr. H.J. Hofstra 50 jaar lang in diverse kwaliteiten als fiscalist werkzaam was geweest.

De penning wordt toegekend aan ‘degene die in enig geschrift blijk heeft gegeven van het vermogen fiscale vraagstukken door een scherpzinnige analyse en heldere betoogtrant toegankelijk te maken en op te lossen in een evenwichtige synthese van theoretische grondslagen en praktische toepasbaarheid’.

De Hofstrapenning wordt elke 2 tot 4 jaar uitgereikt.

Winnaar Hofstrapenning 2018: Prof. dr. Frans Vanistendael

v.l.n.r.: Rimco Spanjer (Content Director Wolters Kluwer Nederland), Prof. dr. Frans Vanistendaelprof. mr. Kees van Raad (International Tax Center Leiden)