Naar content

Winactie "Gratis studieboekenpakket"

De actieperiode is helaas voorbij. Mocht je nog iets willen nalezen over de deze actie dan vind je hiernaast de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden "Gratis studieboekenpakket" 

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op dit aanbod naast de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer Nederland B.V. (zie https://www.wolterskluwer.nl/algemene-voorwaarden).
 • Deze actie is niet gesponsord, bevestigd of beheerd door Facebook.
 • De actieperiode loopt van 15-08-2016 tot 15-09-2016.
 • Je hebt recht op deelname aan deze actie indien je student bent en de collegebundel is aangeschaft bij één van de deelnemende partijen en de gewenste persoonsgegevens na waarheid heeft achtergelaten op www.wolterskluwer.com/studie
 • Het gratis studieboekenpakket vertegenwoordigt een waarde van max €450,- per pakket, en er kunnen 10 pakketten worden gewonnen.
 • Per deelnemende partij wordt er één studiepakket van maximaal eerder genoemde waarde toegekend.
 • Wolters Kluwer is niet verantwoordelijk voor de communicatie en promotie van deze lokale actie, dit wordt uitgevoerd door de deelnemende partij.
 • Wolters Kluwer zal na afloop van de actie per deelnemende partij een winnaar aanwijzen middels een blinde trekking en de aflevering van het studieboekenpakket aan de winnaars afhandelen in overleg met de deelnemende partij en betrokken leverancier van de studieboeken.
 • De uitkering van de prijs zal enkel in natura plaatsvinden en niet in contanten. Hierop is één uitzondering van toepassing. Indien een student aantoonbaar zijn gehele studieboekenpakket reeds heeft aangeschaft dan zal hier een financiële tegemoetkoming voor worden gedaan ter waarde van maximaal €450,-.
 • Wolters Kluwer zal enkel overgaan tot het toekennen van de prijs indien er zich per deelnemende partij minimaal 10 deelnemers hebben aangemeld.
 • De prijs is niet overdraagbaar. Bij weigering van de prijs wordt deze niet verder uitgekeerd en vervalt deze.
 • Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Wolters Kluwer om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden in het kader van de actie te gebruiken.
 • Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.
 • Wolters Kluwer behoudt het recht om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen.