Naar content

Publicaties AVG

De internationale en nationale regels over het gebruik van persoonsgegevens zijn voortdurend in verandering. Het is zoeken naar evenwicht in de bescherming van privacy en andere belangen zoals terrorismebestrijding, veiligheid, dienstverlening. Deze uitgaven over privacy en AVG/GDPR bieden u inzicht in theorie en regelgeving en geven handvatten voor het opstellen van beleid.

Publicaties

Wij bieden professionals verschillende kennis over de AVG aan. Van losse publicaties tot aan Collecties die toegangelijk zijn via Navigator.

 

 • 1
  Tekst & Commentaar Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), inclusief Uitvoeringswet
  ook als E-book beschikbaar

  Deze éénmalige uitgave van Tekst & Commentaar over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt u een kort, helder commentaar op de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Gelijkluidend commentaar treft u aan in de meer omvattende uitgave Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht.

  Bestel
 • 2
  Hoe ben je FG?
  De FG-functie uitgelegd voor de praktijk

  Wat houdt de functie van een functionaris voor gegevensbescherming / data protection officer in? U leest stap voor stap de belangrijkste aspecten van het FG-schap.

  Bestel
 • 3
  Tekst en commentaar Privacy & telecommunicatiewet
  ook als E-book beschikbaar

  Deze uitgave is meer dan ooit toegespitst op het privacyrecht. U vindt in deze 6e druk onder andere commentaar op de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Daarmee is uw kennis helemaal actueel.

  Bestel
 • 4
  Grip op de AVG
  ook als E-book beschikbaar

  Iedere organisatie heeft met privacy te maken en vanaf mei 2018 kan echt niemand er meer omheen: dan treedt Europese wetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens in werking. Worstelt u met het vinden van een goede aanpak? Vraagt u zich af wat uw stakeholders verwachten? Deze uitgave biedt u alle antwoorden.

  Bestel
 • 5
  Grip op de AVG - Werkboek

  Wilt u aan de slag met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Dit werkboek biedt u praktisch toepasbare en voor uw organisatie aanpasbare sjablonen en handreikingen. Deze kunt u gebruiken als basis voor het verzamelen van de benodigde documentatie.

  Bestel
 • 6
  Grip op datalekken
  ook als E-book beschikbaar

  Dit boek is voor iedereen die binnen de eigen organisatie de procedures rond datalekken moet uitvoeren of organiseren. Door de praktische opzet met voorbeelden, checklists en templates bent u in staat om in korte tijd uw organisatie aan de nieuwe wetgeving te laten voldoen.

  Bestel
 • 7
  Combiboekenpakket Grip op de AVG

  Iedere organisatie heeft met privacy te maken en vanaf mei 2018 kan echt niemand er meer omheen: dan treedt Europese wetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens in werking. Worstelt u met het vinden van een goede aanpak? Vraagt u zich af wat uw stakeholders verwachten? Dit pakket biedt niet-juristen alle antwoorden. U ontvangt het boek Grip op de AVG én het bijbehorende werkboek.

  Bestel
 • 8
  Tijdschrift Computerrecht
  ook als online variant beschikbaar

  Tijdschrift voor informatietechnologie en recht. Bevat artikelen over o.a. beslechting van automatiseringsgeschillen, eigendomsrecht van software, gegevensbescherming, computercriminaliteit en chipsbescherming.

  Bestel
 • 9
  De grondslagen van de cyberspace
  ook als e-book beschikbaar

  25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking. Deze uitgave biedt juristen en ICT-experts praktisch inzicht in de nieuwe wetgeving. Ook maakt het de lezers bewust van hun eigen rol in de bestrijding van cybercriminaliteit.

  Bestel
 • 10
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees & Nederlands perspectief
  ook als E-book beschikbaar

  25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken door regels voor gegevensverwerkers fors aan te scherpen. Echter, de hoge complexiteit van de AVG maakt een correcte toepassing zeer uitdagend. Deze mastermonografie biedt u hierin houvast met uitleg, voorbeelden en context.

  Bestel
 • 11
  Homo Digitalis

  The Internet of Things en big data transformeren onze samenleving onomkeerbaar en het recht moet daarin meebewegen. De meest recente NJV-jaarvergadering stond daarom in het teken van de Homo Digitalis. Commentaar en analyses van preadviseurs van de NJV op deze ontwikkeling, vanuit het oogpunt van privacybescherming, strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht.

  Bestel
 • 12
  Wettenbundel Internetrecht 2017-2018
  ook als E-book beschikbaar

  Eigenlijk ontkomt geen enkele juridisch professional er meer aan: het internetrecht. Van intellectueel eigendom tot cybercriminaliteit. Van e-commerce tot mediarecht. De Wettenbundel Internetrecht biedt studenten, juristen en advocaten het meest actuele en complete overzicht van dit ongekend beweeglijke rechtsgebied.

  Bestel
 • 13
  Recht en computer
  ook als E-book beschikbaar

  Dit boek biedt een uitgebreid overzicht op het gebied van het ICT-recht. Aan de orde komen onder andere internet governance, cybercrime, intellectuele eigendom, privacy en bescherming van persoonsgevens, telecommunicatie en elektronische handel.

  Bestel
 • 14
  Privacyrecht is code

  Omgevingsanalyse van onze samenleving toont aan dat door de toenemende informatisering privacyproblemen (identiteitsfraude, datalekken) zullen toenemen. Door gegevensontdekkende-, gegevensvolgende- en gegevenskoppelende technologieën erodeert de privacy van de burger in onze risico-toezichtmaatschappij ernstig. Het vertrouwen in het gebruik van ICT en het elektronisch zaken doen komt hierdoor sterk onder druk te staan...

  Bestel
 • 15
  De Kleine Gids AVG, Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein

  Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp worden in toenemende mate integraal aangeboden. Uiteenlopende disciplines slaan de handen ineen. Wat betekent dit voor de privacy en het beroepsgeheim? En wat voor gevolgen brengt de AVG met zich mee? Deze gids behandelt én duidt privacyregels relevant binnen het sociale domein.

  Bestel
 • 16
  Zorgvuldig ICT-gebruik

  Steeds meer maken we gebruik van ICT. Dit brengt risico’s met zich mee. Deze uitgave maakt (aankomende) professionals hiervan bewust. Aan de hand van sociale en juridische normen maak je kennis met de afwegingen die je als professional kunt - en vaak ook moet - maken om zorgvuldig ICT-gebruik te realiseren.

  Bestel