Naar content

KBP Online Release 16.04

Wijzigingen bij de uitrol van maandag 20 maart (versie 16.04)

 

Uitstelregeling: filtering op alle velden mogelijk en gegevens terugkoppeling worden verwerkt

In deze release is het nu mogelijk om op alle velden in het overzicht te filteren.

Vanaf 3 april kunnen dagelijks de combiberichten uitstel 2016 opgehaald en verwerkt worden in het uitstel overzicht.

 

Aanpassingen in het printwerk en elektronische aangiftebericht

 • De melding “Er is een verschil geconstateerd tussen totaal passiva van de beginbalans in het jaarstuk en het berekende totaal van de opgenomen posten in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht” is opgelost
 • De foutmelding dat een buitenland-aangifte afgekeurd wordt door de Belastingdienst, is opgelost.
 • De foutmelding dat een winstaangifte afgekeurd wordt door de Belastingdienst, is opgelost.
 • In het fiscale rapport 2 werden in sommige gevallen een aantal posten van de bezittingen in box 3 niet meegenomen in de totaaltelling. Dit is opgelost.
 • De melding “Er is een verschil geconstateerd tussen de rendementsgrondslag sparen en beleggen in de aangifte en de berekende rendementsgrondslag van de opgenomen posten in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht” is opgelost.
 • De melding “Er is een verschil geconstateerd tussen het totaal van de inkomsten uit Nederland en buiten Nederland van de partner in de aangifte (scherm 'Inkomensgegevens') en het berekende totaal van de opgenomen posten in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht” bij een VA 2017 is opgelost.
 • In het fiscale rapport 2 is de typefout (2x “ad” in de tekst) aangepast.

 

Aanpassingen in de berekening van de aangifte

 • Bij het onderdeel Vermogensvergelijking kunnen nu het begin- en eindvermogen van de huurwaarde en schulden handmatig aangepast worden.
 • In het onderdeel ‘Betaalde premies’ van de Inkomensvoorziening wordt de opgegeven stakingslijfrente nu meegenomen in de berekening.
 • Bij de toeslagen is het nu mogelijk geworden om kinderen uit te sluiten voor het kindgebonden budget (KGB). In het scherm “Algemene- en Inkomensgegevens” kan bij het onderdeel Kinderen het vinkje bij de vraag ‘Bij KGB meenemen’ verwijderd worden als er voor het kind geen recht bestaat op kindgebonden budget.

 

Een aantal bugs/foutmeldingen zijn opgelost

 • In de VpB kan nu een rapport van een voorlopige aanslag worden afgedrukt.
 • De foutmelding die ontstaat bij het ontkoppelen van partners, is opgelost.
 • Bij het navigeren tussen 2 partners met bijvoorbeeld een M-biljet en een P-biljet werden soms verkeerde schermen overgenomen. Dit probleem is opgelost.

 

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.