Naar content

KBP Online release 16.03

Wijzigingen bij de uitrol van maandag 6 maart (versie 16.03)

 

Uitstelregeling: berichten kunnen verstuurd worden en eerste fase filtering toegevoegd

Per 1 maart kunnen de uitstelverzoeken voor 2016 in KBP verstuurd worden.

Het advies is om eerst via de menukeuze “Concept uitstel aanvraag via lijst” te controleren of alle relaties in de uitstel zijn gezet.

In deze versie is een begin gemaakt met filtering in het uitstel overzicht. Het is nu mogelijk om te filteren op beconnummer en als bij de vraag ‘Toon relaties zonder aangifte vorig jaar’ een vinkje wordt gezet dan worden ook de relaties getoond waarvoor in 2015 geen aangifte aanwezig was.

Lees ook voor alle mogelijkheden in het uitstel overzicht de handleiding bij hoofdstuk “Menu – Uitstel “.

 

Aanpassingen in het printwerk en elektronische aangiftebericht

 • De afbreekfout in het fiscale rapport 2 is opgelost.
 • Als in de VA 2017 opgegeven is dat er een huisgenoot / echtgenoot is en verder niet gehuwd en niet samenwonend, dan werd het elektronische bericht door de Belastingdienst afgekeurd en in ‘Postvak IN (FOUT)’ gezet. Dit probleem is opgelost en het elektronische bericht kan opnieuw aangemaakt worden.
 • Controleverslag / elektronische aangifte: Bij de specificatie van de  huurwaarde eigen woning is de postcode niet mee verplicht.
 • Controleverslag / elektronische aangifte: De controle op betaalde premies inkomensvoorziening is verbeterd.
 • Elektronische aangifte:  Controle op opgenomen bedrag herinvesteringsreserve in specificatie is verbeterd.

 

Aanpassingen in de berekening van de aangifte

 • De belastingtarieven die gehanteerd worden in het scherm/onderdeel ‘Fiscale ruimte lijfrentepremie 2017’, zijn aangepast.
 • Bij een buitenland- en migratie-aangifte is de berekening van box 3 aangepast indien de periode belastingplicht i.v.m. box 3 minder dan 30 dagen bedraagt.
 • In de VA 2017 is de lengte van de tweede schijf bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen aangepast. In eerste instantie werd het heffingsvrije vermogen van de aangever zowel bij de eerste als de tweede schijf afgetrokken. Dat was niet juist.
 • In de VA 2017 is berekening van de doorwerkbonus aangepast. De berekening was op basis van de AOW-leeftijd. Dat was niet juist, de berekening dient uitgevoerd te worden op basis van de echte leeftijd.

 

Schatting 2017 nu ook opgenomen in de VPB-aangifte 2015

In de VPB-aangifte 2015 is nu ook de schatting of voorlopige aanslag voor 2017 opgenomen.

Om een voorlopige aanslag voor 2017 in te dienen is het nu niet meer noodzakelijk om voor die relatie een jaarconversie uit te voeren.

 

Een aantal bugs/foutmeldingen zijn opgelost

 • Foutmelding bij verwijderen van een aangifte.
 • Bij de kantoorgegevens mogen in het veld huisnummer alleen numerieke waarden worden ingevuld. Bijvoorbeeld “3-10” is niet toegestaan. Er vindt nu een controle plaats op alleen numerieke waarden.
 • Foutmelding bij het verwijderen van een jaarstuk.
 • “Afdrukken en mailen” van een VPB-rapport is vanaf deze versie weer mogelijk.
 • In het onderdeel “Selecties” kan nu een adressenlijst gemaakt worden mét huisnummer.
 • Foutmelding bij het opslaan van afdrukvoorkeuren in het printmenu van zowel IB als VpB.

 

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.