Naar content

KBP Online Release 16.01

Wijzigingen bij de uitrol van dinsdag 7 februari (versie 16.01)

 

Uitstel dashboard (overzicht) beschikbaar

In deze versie is het nieuwe uitstel dashboard beschikbaar gesteld. Vanuit het hoofdmenu Uitstel is de menukeuze Overzicht toegevoegd.

In het overzicht worden al uw relaties getoond die in uw database aanwezig zijn. De uitstel gegevens uit de aangiften van de aangiftejaren 2011 t/m 2015 zijn overgenomen in dit overzicht. Tegelijkertijd is er voor de relaties waarvoor in 2015 uitstel is aangevraagd, het BECON uitstelverzoek voor 2016 klaargezet.

Klikt u met de muis op de (blauwe) regel van de relatie, dan krijgt u een overzicht van de aanwezige jaren te zien met een aantal essentiële gegevens betreffende de uitstel.

Klikt u vervolgens met de muis op de (blauwe) regel van een jaar, dan krijgt u alle gegevens betreffende de uitstel te zien. Klikt u rechts op het “potloodje”, dan kunt u een aantal gegevens wijzigen.

Betekenis van de kolommen in het overzicht:

 • ‘Aangifte soort vorig jaar’: hier staat de aangiftesoort/biljetsoort vermeld van de aangifte die de relatie in het jaar daarvoor heeft gehad. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat een relatie die in het jaar daarvoor een overlijdensaangifte had, niet in de uitstel gezet hoeft te worden. Als er “Afwezig” staat, dan betekent dat de relatie in het jaar daarvoor geen aangifte had.

 

 • ‘Uitstel verleend vorig jaar’: hier staat vermeld of voor de relatie in het jaar daarvoor uitstel is verleend. Als er “n.v.t.” staat, dan betekent dat er voor de relatie geen aangifte aanwezig was waardoor er ook geen uitstel verleend kon worden

 

 • ‘Becon uitstelregeling’: indien “Ja”, dan is voor de relatie het verzoek volgens BECON uitstel aangevinkt.

 

 • ‘Status uitstelregeling’: in deze kolom zal vermeld staan de status van het elektronische bericht. De statussen zijn “Klaargezet” (voor de relatie is het elektronische bericht aangemaakt en klaargezet voor verzending), “Verzonden” (voor deze relatie is het elektronische bericht verzonden naar de belastingdienst), “Verleend” (via de terugkoppeling heeft de belastingdienst uitstel verleend voor deze relatie), “Niet verleend” (via de terugkoppeling heeft de belastingdienst geen uitstel verleend voor deze relatie).

 

 • ‘Datum ontvangst aangifte’: hier komt de datum te staan waarop de aangifte van deze relatie is ingediend bij de belastingdienst.

 

 • ‘Uitstel tot’: hier komt de datum te staan tot wanneer er daadwerkelijk uitstel is verleend.

 

In de volgende release die waarschijnlijk 20 februari uitkomt, zal dit onderdeel verder ontwikkeld worden met:

 • Batch verwerking van o.a. de BECON uitstelregeling.
 • De mogelijkheid tot filteren en sorteren van alle kolommen in het overzicht.
 • Verbeteringen van de lay-out van het overzicht.
 • Elektronische verwerking van de uitstelverzoeken.

 

Aanpassingen in de aangifte VPB 2016

 • Het scherm “Voorlopige aanslag 2016” kan nu geopend en bewerkt worden zonder dat er een foutmelding optreedt.
 • Bij de deelnemingen kan de post ‘Netto voordelen met of uit de deelneming’ niet langer rechtstreeks ingevuld worden. Als er sprake is van netto voordelen dan dienen in het scherm “Gebeurtenissen in het boekjaar” de vragen onder de hoofdstukken 2, 3 en 4 beantwoord te worden waarna het netto voordeel berekend wordt.

 

Aanpassingen in het printwerk en elektronische aangiftebericht

 • De rapporten van de toeslagen zijn in de aangifte 2016 aangepast:
 • In de rapporten van de toeslagen 2016 staat niet langer vermeld dat de tarieven van 2017 gehanteerd worden.
 • In de rapporten van de toeslagen 2017 worden nu de juiste inkomensgegevens afgedrukt.
 • De melding “Er is een verschil geconstateerd tussen totaal activa in het jaarstuk en het berekende totaal van de opgenomen posten in het elektronisch aangiftebericht” is opgelost.

 

 

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.