Naar content

KBP Online Release 15.24

Op 9 januari 2017 is release 15.24 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:

Verbeteringen in de berekening

  • Bij Buitenland- en Migratie-aangiften wordt nu de post ‘Inkomen waarover Nederland geen belasting mag heffen’ meegenomen bij de berekening van het drempelinkomen en het verzamelinkomen indien de belastingplichtige niet kwalificeert voor de buitenlandse belastingplicht.
  • Bij Buitenland- en Migratie-aangiften mag het wereld verzamelinkomen nu negatief zijn.
  • Bij de VA 2017 is de berekening van de ‘Verhoging i.v.m. uitbetaling van de algemene heffingskorting’ aangepast.

 

Verbeteringen in het elektronische bericht van de aangifte

Winstaangiften waarbij in het jaarstuk in het onderdeel 'Staken onderneming' het ‘Adres onttrokken onroerende zaak’ is opgegeven, werden afgekeurd en kwamen in ‘Postvak IN (Fout)’ terecht.

Dit probleem is in deze release opgelost. Het elektronische aangiftebericht kan voor deze aangiften opnieuw aangemaakt en verstuurd worden.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.