Naar content

KBP Online release 15.23

Op 12 december 2016 is release 15.23 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:

Toeslagen: tarieven 2017 opgenomen en aanpassingen in de berekening

  • Bij de toeslagen zijn de tarieven voor 2017 bekendgemaakt en opgenomen in het programma
  • De berekening van kindgebonden budget is verbeterd in de situaties dat een kind in het toeslagjaar geboren wordt of 18 jaar wordt.
  • Bij de berekening van de zorgtoeslag is nu aangegeven wat het maximale inkomen is waarop nog zorgtoeslag wordt toegekend.

 

Verbeteringen in het printwerk en het elektronische bericht van de aangifte

  • Aanpassingen in het elektronische aangiftebericht in de situatie dat een migrant (Migratie-aangifte) kwalificerend is en box 3 heeft en dat de partner binnenlands belastingplichtig is
  • Het elektronische bericht is aangepast bij een VA 2017 in de situatie dat de buitenlandse belastingplichtige zowel niet belastingplichtig als niet premieplichtig in Nederland is
  • In het controleverslag is de controle op geen/geringe eigenwoningschuld bij deel fiscaal partnerschap aangepast

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.