Naar content

KBP Online Release 15.21

Op 14 november 2016 is release 15.21 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:

 

Het maken van selecties (vrije lijsten) is toegevoegd aan het programma

In deze release is de eerste versie van het nieuwe dashboard Selecties geïntroduceerd in het programma. In dit onderdeel (voorheen vrije lijsten genoemd) kunt u selecties maken in de vorm van lijsten van allerlei posten uit de aangiften IB en VPB. De selecties c.q. lijsten kunt u exporteren naar Excel. De gebruikers die System rechten hebben kunnen gebruik gaan maken van dit nieuwe onderdeel. Via de menuoptie “Stamgegevens > Medewerkers en gebruikers > Rechten / groep > System” kunt u dit onderdeel activeren.

 

Aanpassingen in het printwerk en het elektronische bericht

  • De foutmeldingen dat het elektronische bericht m.b.t. de bezittingen box 3 niet aansluit op de gemaakte berekening in de aangifte zijn opgelost.
  • De onterechte controle foutmelding dat de Carry forward in de VPB niet is ingevuld, is opgelost.
  • In de rapporten van het jaarstuk is de afdruk van het aantal lege regels bovenaan het rapport verbeterd i.v.m. de introductie van het eigen logo.

 

Waarschuwing voor gebruikers van de IE browser

In verband met het aanscherpen van de beveiliging zal het per 1 januari 2017 niet lager toegestaan worden om gebruik te maken van de browser Internet Explorer (IE) lager dan versie 11. Maakt u nog gebruik van een lagere versie, dan heeft u tot 1 januari 2017 de tijd om een nieuwere versie van IE te installeren.

 

In het Aanslagen dashboard is het tonen van een aantal kengetallen verbeterd

Met name de posten ‘Eerdere aanslagen’ en ‘Bedrag van de aanslag’ bleven in veel gevallen ten onrechte leeg. In deze release is dat aangepast. Tegelijkertijd is de post ‘Te verrekenen loonbelasting’ toegevoegd aan de kengetallen van de SBA.

 

Een aantal onderdelen van het programma kunnen nu afgedrukt worden en/of geëxporteerd naar Excel

Van de volgende onderdelen kunnen nu selecties worden afgedrukt en/of geëxporteerd naar Excel:

  • Aanslagen dashboard.
  • Het inleverschema van de uitstel.
  • Het elektronisch berichtenverkeer. Attentie: bij deze export naar Excel worden ook de waarschuwingen en fouten getoond.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.