Naar content

KBP online release 15.20

Op 1 november 2016 is release 15.20 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:


Het verzoek of wijzigen Voorlopige Aanslag 2017 kan ingediend worden

Het verzoek of wijzigen Voorlopige Aanslag (VA) 2017 kan worden ingediend.

De allerbelangrijkste wijziging betreft de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen. Er wordt niet langer gerekend met een forfaitaire rendement van 4%. De nieuwe berekening wordt getoond in het scherm “Gezamenlijke inkomsten > Box 3”.

Verder is de opzet van de berekening van de gecombineerde heffingskorting aangepast.

De belastingtarieven welke op Prinsjesdag werden gepresenteerd, worden in het programma gehanteerd. Let op, dit zijn niet de definitieve belastingtarieven voor 2017. Eind december worden de definitieve tarieven pas gepubliceerd door het Ministerie van Financiën.


De toeslagen voor 2017 kunnen worden ingediend

De toeslagen voor 2017 kunnen worden ingediend.

Let op, de tarieven voor 2017 zijn nog niet bekend gemaakt. Daarom worden bij de toeslagen de tarieven van 2016 gehanteerd.

Met de introductie van de toeslagen 2017 is het niet langer mogelijk om met behulp van het programma een verhuisbericht in te dienen. De Belastingdienst stelt dit bericht niet langer ter beschikking.

 

Kantoor (adres)gegevens zijn aangepast

Bij de kantoorgegevens zijn de postcode en woonplaats aan het bezoekadres toegevoegd. U dient eenmalig te controleren of de gegevens nog wel juist zijn. Bij de fiscale rapporten wordt het bezoekadres op het voorblad afgedrukt.

 

Uw logo of uw eigen template kan nu afgedrukt worden bij de rapportages

In deze release is de mogelijkheid ingebouwd om uw eigen logo, achtergrond en/of footer af te drukken bij alle rapporten van de aangiften.

Bij de kantoorgegevens is een tabblad Sjablonen toegevoegd waarin u een template in PDF formaat kunt toevoegen. In de handleiding vindt u een toelichting over de werking van dit onderdeel.

 

Beveiliging is uitgebreid met toegestane IP adressen

Als u de huidige inlog van username – paswoord niet veilig genoeg vindt, dan kunt u nu aangeven welke IP adressen zijn toegestaan om in te loggen.

Via de menu optie “Stamgegevens > Kantoor > Beveiliging” kan men de IP adressen opgeven. In de handleiding vindt u een toelichting over de werking van dit onderdeel.

Mocht niemand van uw kantoor meer kunnen inloggen, dan kunt u bij de helpdesk terecht voor een reset van dit onderdeel.

 

Verbeteringen in het fiscaal rapport 2 van de aangifte IB

  • De afdruk van het onderdeel FOR is verbeterd.
  • In bepaalde situaties werd het transport ten onrechte afgedrukt.

 

Verbeteringen in het Fiscaal dashboard

  • Bij het indienen van een voorlopige aanslag wordt nu het juiste fiscale jaar bij de statusmelding getoond.
  • Bij het overzicht van de kengetallen van een aangifte IB zijn twee posten bij het onderdeel Zorgverzekeringswet toegevoegd, namelijk “Verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage (incl. ingevoerde VA’s)” en “Terug op teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage”.

 

Een gebruiker kan nu gedeactiveerd worden

Een gebruiker die vertrekt kan nog niet verwijderd worden. Vanaf nu kunnen die gebruikers wel gedeactiveerd worden. Via de menu optie “Stamgegevens > Medewerkers en gebruikers > Gebruikers” kunt u een gebruiker deactiveren door het vinkje bij Actief te verwijderen. De betreffende gebruiker kan daarna niet meer inloggen.

 

MAU 2017 beschikbaar

In de maanden augustus en september heeft de Belastingdienst de machtigingen voor de SBA’s automatisch verlengd. Voor iedereen die begin augustus een machtiging voor de Service Bericht Aanslag (SBA) 2016 had, werd de machtiging automatisch verlengd voor 2017. Om te weten voor welke klanten de machtiging automatisch is verlengd, kunt u de MAU 2017 uitvoeren. Voor iedere geselecteerde relatie wordt een bericht aangemaakt en in “Verzonden items” gezet. Via de optie “Berichten ophalen” kunt u dan de status opvragen.

 

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.