Naar content

KBP online release 15.12

Op 26 juli is release 15.12 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:
 

De overlijdensaangifte (F-biljet) 2016 kan ingediend worden

 • In deze versie is het mogelijk om een overlijdensaangifte 2016 aan te maken en te versturen naar de Belastingdienst.
 • Als er sprake is van het fiscaal partnerschap voor het gehele jaar 2016, dan mag de aangifte, volgens voorschrift van de Belastingdienst, pas ingestuurd worden na afloop van het kalenderjaar 2016. Gegevens kunnen namelijk in de praktijk nog niet compleet worden ingevuld.
 • Totdat het aangifteprogramma 2016 beschikbaar is (streefdatum eind januari 2017), is het niet mogelijk om de aangifte elektronisch in te dienen. Het geprinte aangiftebiljet kan wel ingediend worden.
   

De belangrijkste wijzigingen in de aangifte zijn:

 • Voor leningen die afgesloten zijn bij leningverstrekkers die niet verplicht zijn om gegevens door te geven aan de Belastingdienst en die na 31 december 2012 zijn afgesloten, is bij de ‘Eigen woning’ een uitgebreide specificatie toegevoegd.
 • Met betrekking tot de uitkering van de kapitaalverzekering eigen woning en brede herwaarderingsverzekering zijn extra vragen toegevoegd bij de onderdelen ‘Eigen woning’ en ‘Overige inkomsten’.
 • Bij box 3 is de ouderentoeslag verdwenen.
 • Bij het onderdeel Heffingskortingen is de ‘Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden’ verdwenen.
 • Bij de post ‘Voorkoming dubbele belasting onroerende zaken box 3’ kan nu een gewijzigde periode belastingplicht worden opgegeven.

 

De rapportages van de VPB 2015 kunnen nu ook in een proportioneel lettertype worden afgedrukt.

De fiscale rapporten 1 en 2, de bijlagen en de specificaties van de VPB 2015 kunnen nu ook in een proportioneel lettertype worden afgedrukt.


De informatie betreffende uw licentie is sterk verbeterd

In het onderdeel “Licentie-informatie” van uw accountoverzicht (rechtsboven in de menubalk) kunt u het aantal actieve licenties zien met het aantal aangiften die ingediend mogen worden.  Tevens ziet u een overzicht van de ingediende aangiften per maand en het aantal dat nog ingediend mag worden volgens de actieve licenties.
 

De verzenddatum van ingediende aangiften is nu gevuld bij gebruikers die dit jaar zijn gemigreerd

In KBP Online zijn de datumvelden voor het definitief maken van de aangifte en voor het daadwerkelijk indienen van de aangifte gescheiden. Omdat in KBP Offline de datum velden niet gescheiden zijn, werd de verzenddatum in KBP Online niet gevuld. Dit is nu rechtgetrokken.
 

Aanpassingen in de berekening

 • Als een belastingplichtige overlijdt in het jaar dat de AOW-leeftijd nog niet is bereikt, dan heeft die persoon geen recht op de ouderentoeslag in box 3 en mag het AOW percentage bij de berekening van de premie volksverzekeringen niet tijdsevenredig herleid worden. In beide gevallen is de berekening aangepast.
 • Bij de berekening van de huurtoeslag wordt nu ook rekening gehouden met de AOW-leeftijd.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.