Naar content

KBP online release 15.15/15.14/15.13

KBP Online release 15.15

Op 5 september is release 15.15 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:

 

Aanpassing in de verwerking van een VIA

Bij de verwerking van een VIA werd bij de Eigen Woning de post ‘Aftrek wegens geen/geringe eigenwoningschuld’ niet goed berekend. Dit is aangepast.

 

Foutmelding bij het elektronische berichtenverkeer bij afwezigheid van KvK nummer in het certificaat

Bij het ophalen van elektronische berichten trad een foutmelding op indien in het certificaat geen KvK nummer aanwezig is, ook als er geen VIA of SBA berichten aanwezig zijn.

 

Bestuurders worden nu afgedrukt in het VPB-Buitenland aangiftebiljet

Voor buitenlandse VPB belastingplichtigen dient het aangiftebiljet ingediend te worden. In deze release worden daarbij nu ook de bestuurders afgedrukt.

 

Zelf gemaakte aanslag statussen kunnen geselecteerd worden in het Aanslagen dashboard

Zelf gemaakte aanslag statussen kunnen nu in het Aanslagen dashboard geselecteerd worden en worden nu ook meegenomen in het filter.

 

Foutmelding bij afdrukken fiscaal rapport 1 en belastingberekening opgelost

Als een belastingplichtige in het kalenderjaar de AOW leeftijd had bereikt, trad er een fout op bij het afdrukken van het fiscale rapport 1 en bij de belastingberekening. Dit is opgelost.

 

Er kunnen nu verschillende lettertypes gebruikt worden bij het afdrukken van de rapportages

Bij het afdrukken van rapportages kunnen nu ook andere lettertypes dan Arial gekozen worden.

 

De foutmelding bij het aanmaken van een nieuw kantoor is opgelost

Bij het opslaan van een nieuw kantoor trad een foutmelding op als de vraag ‘Gebruik accountant’ was aangevinkt. Dit is opgelost.

 

 

Tijdens de vakantieperiode zijn tevens releases 15.13 en 15.14 geïmplementeerd met een aantal aanpassingen en verbeteringen:

 

Release 15.13

Verbeteringen in de rapportages van de overlijdensaangifte (F-biljet) 2016

Met name in de fiscale rapporten en het aangiftebiljet zijn enkele verbeteringen aangebracht.

 

Aanpassingen in de berekening

De buitenvennootschappelijke investeringen worden nu weer meegenomen in de berekening van de investeringsaftrek.

 

 

Release 15.14

Aanpassing in de elektronische verwerking van een aangifte

De foutmelding “Er is een verschil geconstateerd tussen (het aandeel in) de totale waarde van de bezittingen (Voorkoming dubbele belasting Box 3, onroerende zaken) in de aangifte en het berekende totaal van de opgenomen posten in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht.” is opgelost.

 

Herstelscript uitgevoerd

In de vorige release is in een aantal gevallen ten onrechte de verzenddatum gevuld. Het leek dat een aantal aangiften reeds ingediend waren bij de Belastingdienst terwijl dat helemaal niet het geval was. Middels een herstelscript is de verzenddatum nu weer leeg gemaakt bij die aangiften die nog niet zijn ingediend bij de Belastingdienst.

 

Aantal problemen m.b.t. de selectie is opgelost

  • Er kunnen weer VPB-aangiften geselecteerd worden bij het exporteren van aangiften
  • Binnenkomende SBA’s (aanslagen) krijgen nu weer de status “Nog niet beoordeeld” waardoor u daarop in het Aanslagen dashboard kunt selecteren en filteren

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.