Naar content

KBP online release 15.10

Op 27 juni is release 15.10 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:
 

Aanpassing in de berekening

  • Toekenning heffingsvrij vermogen indien niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige De staatssecretaris heeft goedgekeurd (25 april 2016, DGB 2016/1731M) dat het heffingsvrije vermogen ook in aanmerking mag worden genomen voor niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Het besluit is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst (29 april 2016).

 

Oplossingen foutmeldingen

Het openen van sommige schermen gaf een foutmelding, dat is met deze release opgelost.

  • In de aangifte 2014 was dat het scherm ‘Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar’
  • In de aangifte 2015 was dat het scherm ‘Winst uit medegerechtigdheid en schuldvorming’
  • In de aangifte VPB was dat het scherm ‘Berekening belasting voor elders belast’

 

Correctie van het recapitulatiescherm van de Balans en V&W

Sommige overzicht schermen werden niet correct bijgewerkt na het invoeren van onderliggende details.  Soms waren gegevens verdwenen, dit kon ook op andere plaatsen voorkomen (zoals het scherm ‘Verbanden in de Vpb aangifte’). Deze problemen zijn met deze release opgelost. Zie ook deze pagina.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.