Naar content

KBP online release 15.09

Op 15 juni is release 15.09 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:

De User Interface is verbeterd

Naar aanleiding van het vastzetten van het navigatiemenu in de aangifte in de vorige release zijn in release 15.09 enkele correcties doorgevoerd:

 • Het navigatiemenu werkt nu weer correct bij de browser Internet Explorer
 • Specificatieschermen komen nu altijd volledig in beeld
 • De schermen van de programma onderdelen “Definitief maken”, “Notities” en “Status van de aangifte” zijn nu volledig zichtbaar.
 • De knop “Afsluiten aangifte” blijft nu altijd in beeld.
   

Verbeteringen en aanpassingen in de aangifte bij de onderdelen Rapportage en Elektronische aangifte

 • Het meldingenscherm dat nu verschijnt bij het afdrukken van een rapportage of elektronische aangifte was zo groot dat de knop Afsluiten in sommige situaties niet zichtbaar was. In deze release is het meldingenscherm kleiner gemaakt zodat de knop altijd zichtbaar is.
 • De rapportage van de zorgtoeslag kan nu weer afgedrukt worden.
 • Bij Buitenland en Migratie aangiften kan nu de inkomensverklaring ook in het Engels en het Duits worden afgedrukt.
 • Bij de VPB kunnen nu ook de Bijlagen en Specificaties in het Engels worden afgedrukt.
   

Importeren jaarrekening kan nu ook op RSIN

Vanuit een ‘Infine’ of een Audit bestand is het nu verplicht om het BSN van één van de vennoten in te vullen. Dit blijkt in de verzendende pakketten niet altijd mogelijk te zijn en klanten moeten nu met Notepad dit nummer toevoegen. Vanaf deze release is het ook mogelijk de jaarrekening te importeren op basis van de RSIN in het jaarstuk.
 

Verbeteringen in het Aanslagen dashboard

 • In het Aanslagen dashboard kan nu op alle aanwezige kolommen een filter worden aangebracht.
 • De ontvangstdatum van de SBA is toegevoegd.

 

In aangifte IB 2015 de volgende verbeteringen in de berekening aangebracht

Bij een Buitenland of Migratie aangifte kunnen voor de buitenlandse periode inkomsten worden opgegeven waar in Nederland geen inkomstenbelasting over geheven mag worden. In deze release wordt er alleen voorkoming dubbele belasting berekend indien de belastingplichtige kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. In alle andere situaties worden de inkomsten nu meegenomen bij de post ‘Vrijgesteld inkomen’.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.