Naar content

KBP online release 15.08

Op 30 mei is Release 15.08 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:

De User Interface is verbeterd

In de afgelopen tijd is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de User Interface van KBP waaronder de presentatie van de kengetallen in het Aanslagen dashboard en het scrollen in het Fiscaal dashboard en Aanslagen dashboard.

In release 15.08 is de User Interface van de aangifte zelf verbeterd. Het navigatiemenu is nu vastgezet en komt desgewenst altijd in beeld. Ook het scrollen binnen een scherm van de aangifte is verbeterd.

Bij afdrukken van rapportages niet meer direct naar het Fiscaal dashboard

In de afgelopen releases was al het printwerk en het aanmaken van de elektronische berichten naar de achtergrond verplaatst. Dit verhoogde de snelheid van werken maar had als nadeel dat men na het afdrukken van de rapportages direct in het Fiscaal dashboard terecht kwam.

Deze aanpassing werd door veel gebruikers niet gewaardeerd. Daarom is besloten om het verwerken van de rapportages en de elektronische berichten weer naar de voorgrond te halen en na verwerking als vanouds weer terug te keren in de aangifte.

Recapitulatiescherm balans en verlies & winst verbeterd

De afgelopen tijd konden zich omstandigheden voordoen waardoor de recapitulatieschermen van de balans en verlies & winst niet (meer) aansloten bij de specificaties. Dit probleem is opgelost in release 15.08.
 

In aangifte IB 2015 de volgende verbeteringen in de berekening aangebracht

  • Bij een Migratie-aangifte is berekening van de verwaarloze maand bij box 3 aangepast. Bijvoorbeeld werd bij emigratie op 30 januari de maand januari nog meegenomen in de berekening van de Nederlandse periode. Vanaf versie 15.05.1 van de berekening aangepast en wordt de maand januari in dit voorbeeld niet meer meegenomen.
  • Vanaf versie 15.05.1 van de berekening wordt bij een Migratie-aangifte de rendementsgrondslag en het heffingsvrije vermogen niet langer tijdsevenredig herrekend indien de fiscale partner het gehele jaar in Nederland woonde.
  • Vanaf versie 15.05.2 van de berekening wordt bij een Migratie-aangifte het premie-inkomen in de buitenlandse periode altijd meegenomen in de berekening van de premie volksverzekeringen.
  • Vanaf versie 15.05.2 van de berekening wordt in het onderdeel ‘Eigen woning’ de erfpachtcanon nu meegenomen in de berekening van de ‘Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’.

 

Verbeteringen bij de terugkoppeling via cd-rom van uitstelverzoeken

  • Voor de relaties waaraan door de Belastingdienst uitstel werd verleend, werd in veel gevallen niet de uiterste uitsteldatum in het Fiscaal dashboard getoond. In deze release is dat aangepast.
  • Ook als er meer dan 500 relaties op de cd-rom staan worden nu  de uitstelverzoeken verwerkt.

 

Verbeteringen in het printwerk

Diverse meldingen m.b.t. fouten in het printwerk en de elektronische aangifte zijn aangepast.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.