Naar content

KBP online release 15.05

Op 18 april is Release 15.05 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd: 

 • Menustructuur en menubalk zijn ingrijpend gewijzigd
  In deze release is onder meer een verbeterde menustructuur doorgevoerd, de bovenste menubalk ziet er anders uit dan u gewend bent. Het hoofdmenu vindt u naast KBP Aangiftesoftware en het versienummer.


   
 • Onder andere het menu Stamgegevens is aangepast 

   
 • In de handleiding wordt e.e.a. verder uitgelegd:

 • VA verzoeken kunnen weer worden ingezien
 • Een issue 'opmerking' aanmaken bij relatie is opgelost
 • Sortering op een kolom wordt nu onthouden.
 • De handleiding Word-sjablonen en de nieuwste codes (maatwerk Word brieven) zijn in de handleiding verwerkt
 • VPB 2015 - Formulier dividendbelasting – bug fix
 • Importeren aangifte met meerdere IAF’s – bug fix
 • Specificatie verdeling kapitaal – bug fix
 • Diverse kleine oplossingen

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.