Naar content

KBP online release 15.04

Op 5 april is Release 15.04 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd: 


De User Interface is verbeterd

Bij het project om de User Interface van het programma te verbeteren, is begonnen met het verbreden van het scherm. U kunt dus meer kolommen zichtbaar maken en de kaders links en rechts van de browser zijn niet langer leeg.


De koppeling met Pinkweb is actief

U kunt KBP Online koppelen met Pinkweb om accorderen en verzenden naar de Belastingdienst mogelijk te maken via de portal van Pinkweb. Kijk voor de werking van de koppeling in de handleiding onder hoofdstuk 1.15.2.


In aangifte IB 2015 zijn de volgende verbeteringen in de berekening aangebracht

  • De berekening van het onderdeel Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) is aangepast.
  • De berekening van de optimale verdeling is verbeterd. In bepaalde situaties kon de optimale verdeling niet gevonden worden.
  • Indien de belastingplichtige in het aangiftejaar 65 jaar werd kon er een verschil van 1 euro ontstaan tussen de standaard heffingskorting en de gecombineerde heffingskorting.
  • De berekening van de algemene Belgische compensatieregeling bij de VA 2016 is aangepast in de situatie dat de belastingplichtige niet premieplichtig was in Nederland.


Proces van aanvragen en verwerken van de VIA verbeterd

  • In de afgelopen periode zijn er aanpassingen gemaakt in het onderdeel “Mutatiemachtigingen aanmaken” m.b.t. het aanvragen van een VIA.
  • In de handleiding is een stappenplan opgenomen. Zie hiervoor het hoofdstuk “Aanvragen en verwerken van de VIA”.


Filters toegevoegd in het onderdeel Mutatiemachtigingen aanmaken

In het relatiebestand zijn 3 vragen toegevoegd die betrekking hebben op het onderdeel Mutatiemachtigingen, te weten “Service bericht aanslag (SBA)”, “Vooraf ingevulde aangifte (VIA)” en “Service bericht toeslag (SBT)”.

Als de vragen niet aangevinkt zijn, dan zal die relatie niet meer verschijnen in het overzicht bij het onderdeel “Mutatiemachtigingen aanmaken”. Op deze manier kan voorkomen worden dat relaties die al overleden zijn of niet meer verzorgd worden door uw kantoor, alsnog geselecteerd kunnen worden.


Foutmeldingen bij de uitstelverzoeken zijn opgelost

Bij het ophalen van de status bij de Belastingdienst of het uitstelverzoek correct is aangekomen kon er een foutmelding optreden. Het bericht werd wel verplaatst naar ‘Postvak IN’ wat inhoudt dat het bericht correct is aangekomen bij de Belastingdienst. Door de foutmelding werd in het Fiscaal dashboard de status “Uitstelregeling verzonden” niet toegevoegd. De foutmelding is aangepast en voor de volgende release wordt onderzocht of de status “Uitstelregeling verzonden” alsnog kan worden toegevoegd.


Verbeteringen in het printwerk

Diverse meldingen m.b.t. fouten in het printwerk en de elektronische aangifte zijn aangepast.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.