Naar content

KBP online release 15.02

Op 29 februari is Release 15.02 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:  
 

Verbeteringen in de berekening in de aangifte IB 2015

  • Bij de milieu-investeringsaftrek (MIA) is nu de minimumgrens van 2.500 euro per bedrijfsmiddel ingesteld.
  • Het is nu mogelijk dat bij een overlijdensaangifte de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek alsnog verrekend kan worden met de stakingswinst als er niet voldaan werd aan het urencriterium.
  • Bij de VA 2015 en VA 2016 is de berekening van de vrijgestelde inkomsten in het fiscaal rapport aangepast.
  • Bij de berekening van voorkoming dubbele belasting in de buitenlandse periode (bij Buitenland- en Migratie-aangiften) wordt het belastingdeel van de heffingskorting niet langer meegenomen.
  • Bij de aanslagberekening van de IB 2015 en VA 2016 wordt nu rekening gehouden met de Belgische compensatieregelingen.
  • Voor de groene beleggingen wordt nu de heffingskorting voor groene beleggingen berekend.

 

Verbeterde sortering in het Aanslagen dashboard

In het Aanslagen dashboard kan er nu gesorteerd worden op alle beschikbare kolommen. Zo kan er gesorteerd worden op Dagtekening, Bezwaardatum of Status.
 

Verbeteringen in het printwerk

Bij de belastingberekening en fiscale rapporten in de Engelse taal konden fouten optreden. Die zijn eruit gehaald.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.