Naar content

Wijzigingsoverzicht 15.00

Op 2 februari is Release 15.00 van KBP Online geïmplementeerd waarbij onderstaande aanpassingen zijn doorgevoerd:

Aangiften IB 2015 en VPB 2015 kunnen worden ingevuld en verzonden

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in de aangifte inkomstenbelasting 2015 zijn:

 • De aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar is vervallen.
 • De alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting zijn vervallen.
 • Bij de vrijgestelde inkomsten dient nu opgegeven te worden of de inkomsten onder de premieheffing vallen.
 • Bij de specificatie van het aanmerkelijk belang bezit dient nu ook de soort wijziging van het aanmerkelijk belang t.o.v. voorgaand jaar opgegeven te worden.Aan de hand van de gemaakte keuze kan het aanmerkelijk belang bezit per 1 januari of 31 december opgegeven worden.
 • Bij de ingehouden bronheffing ingevolge de EU-spaarrenterichtlijn dient nu ook het rekeningnummer opgegeven te worden.
 • De aangifte Box 3 is bij de buitenlandse belastingplichtigen (buitenland en Migratie aangiften) gewijzigd.
 • In de jaarstukken dienen ingebrachte onroerende zaken te worden gespecificeerd.
 • Voor buitenlandse belastingplichtigen (Buitenland en Migratie aangiften) is de mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige vervallen. Hiervoor in de plaats is de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht gekomen. Dit is een grote wijziging in het programma.
   

In de aangifte vennootschapsbelasting 2015 zijn de wijzigingen:

 • In de aangifte 2015 zelf zijn geen wijzigingen t.o.v. de aangifte 2014.
 • Het verzoek voorlopige aanslag 2016 kan ingediend worden.
 • In de aangifte is het nu mogelijk om de aangifte dividendbelasting te verzorgen.
   

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Voorheen kon een belastingplichtige kiezen om te worden behandeld als binnenlandse belastingplichtige, zodat hij/zij gebruik kon maken van dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als de binnenlandse belastingplichtige. Hij/zij moest dan wel zijn gehele wereldinkomen invullen in het aangiftebiljet en de buitenlandse elementen vervolgens weer aftrekken in het onderdeel Voorkoming dubbele belasting.

Vanaf 2015 gelden voor de buitenlandse belastingplichtige nieuwe regels. Hij/zij is uitsluitend belastingplichtig voor een aantal specifieke posten en hoeft niet meer zijn hele wereldinkomen op te geven voor de inkomstenbelasting (een voorbeeld is ontvangen alimentatie in box 1 of de waarde van spaartegoeden en aandelen in box 3).

Vervolgens kan er onder bepaalde omstandigheden toch rekening gehouden worden met aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrije vermogen. Daartoe moet hij/zij voldoen aan enkele objectieve criteria, waarmee hij kan kwalificeren als binnenlandse belastingplichtige.

Die criteria zijn:

 • De belastingplichtige woonde in een van de landen voor welke deze regeling geldt.
 • Over minimaal 90% van zijn/haar wereldinkomen betaalde hij/zij belasting in Nederland.
 • Hij/zij kan een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van zijn/haar woonland.

Het is dus niet meer nodig om het wereldinkomen in te vullen in de aangifte, maar om te bepalen of iemand kwalificeert als binnenlandse belastingplichtige, is het toch nodig om een berekening te maken met de posten van het wereldinkomen. Ook als de belastingplichtige in Nederland niet premieplichtig is, moeten de wereldcomponenten van box 1 worden opgegeven. Verder geldt vanaf 2015 dat bij berekeningen van heffingskortingen en aftrek zorgkosten of giften altijd met het wereldinkomen moet worden gerekend.
 

Servicebericht toeslag (SBT) 2016 beschikbaar

Via de knop “Mutatie machtigingen aanmaken” in Postvak UIT van het onderdeel Elektronische berichten kunnen de machtigingen voor de toeslagen 2016 worden aangevraagd.

De machtigingen voor de toeslagen dienen eerst opgevoerd te worden. Vervolgens zal er door uw relatie een machtigingscode naar u opgestuurd worden die u kunt verwerken als de actie “Activeren” wordt uitgevoerd. Als de verzoeken met machtigingscode correct aangekomen zijn bij de belastingdienst zal er vervolgens een SBT in Postvak IN terecht komen.
 

Voor Ingevulde Aangifte (VIA) 2015 beschikbaar

Via de knop “Mutatie machtigingen aanmaken” in Postvak UIT van het onderdeel Elektronische berichten kunnen de machtigingen voor de VIA 2015 worden aangevraagd.

In deze release kunnen de machtigingen voor de VIA 2015 worden opgevoerd. Vervolgens zal er door uw relatie een machtigingscode naar u opgestuurd worden die u kunt verwerken als de actie “Activeren” wordt uitgevoerd.

LET OP, u kunt nu al een VIA 2015 activeren. U kunt pas vanaf 1 maart daadwerkelijk een VIA 2015 ophalen via de actie “Verzoek”.
 

Externe koppeling met PinkWeb mogelijk

In deze release is het mogelijk om direct een verbinding te leggen met het klantenportaal van PinkWeb.

Bij de Kantoorgegevens kunt u bij het onderdeel Externe koppelingen de gebruikersnaam en wachtwoord opgeven. Vervolgens kunt u bij het aanmaken van de elektronische berichten aangeven of het bericht verstuurd moet worden naar het klantenportaal van PinkWeb.
 

In deze release zijn de volgende bugs opgelost

 • Bij het importeren van de jaarrekening blijven nu de gegevens van het vorige jaar staan.
 • Bij het aanvragen van toeslagen kon de foutmelding “Het meegegeven bedrijfsnummer komt niet exact overeen met het bedrijfsnummer uit het XBRL bericht” optreden. Dit is opgelost.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.