Naar content

Recapitulatiescherm balans en V&W soms onjuist

 • In de online versie is gebleken dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waaronder de recapitulatieschermen van de balans en verlies & winst niet (meer) aansluiten bij de specificaties.

  Wij dachten dit probleem te hebben opgelost in versie 15.8 die op 30/5 is uitgebracht. Aangezien wij hier nog niet volledig is zijn geslaagd, kunt u het volgende uitvoeren wanneer u tegen dit probleem aanloopt:

  • Ga in het navigatiemenu naar het eerste scherm van het betreffende onderdeel (in Balans is dit Immateriële & Materiële vaste activa en in V&W is dit Opbrengsten)
  • Loop met de pijltjes toets “Volgend onderdeel” door alle schermen totdat u bij het recapitulatiescherm komt (wacht hierbij telkens tot het scherm volledig is opgebouwd)
    

  Hetzelfde verschijnsel kan zich ook op andere schermen voordoen die een recapitulerend karakter hebben (zoals bijv. scherm Verbanden in de Vpb). Wanneer u alle onderliggende schermen opent komen de juiste totalen weer terug.

  Wij hebben dit verschijnsel is onderzoek en komen zo spoedig mogelijk met een definitieve oplossing.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.