Naar content

Fout 'X.509 vertrouwensketen' bij versturen

 • Dit probleem is alleen van toepassing voor Kluwer Elektronisch Berichten Verkeer (KEBV) en speelt NIET in de online omgeving.

  Tijdens het versturen van een (XBRL) bericht krijgt u de volgende melidng (het SERIALNUMBER zal in iedere situatie anders zijn):

  Kan de keten van X.509-certificaat CN=www.procesinfrastructuur.nl, SERIALNUMBER=00000001234567890123, OU=Servicemanagement, O=Logius, C=NL niet bouwen.
  Het gebruikte certificaat heeft een vertrouwensketen die niet gecontroleerd kan worden. Vervang het certificaat of wijzig de ValidationMode van het certificaat. 
  Er is een certificaatketen dat niet tot aan een vertrouwde basiscertificeringsinstantie kan worden samengesteld.

  De overeenkomstige Engelstalige melding is:

  The X.509 certificate CN=www.procesinfrastructuur.nl, SERIALNUMBER=00000001234567890123, OU=Servicemanagement, O=Logius, C=NL chain building failed. 
  The certificate that was used has a trust chain that cannot be verified. 
  Replace the certificate or change the certificateValidationMode. 
  A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust.

  Deze melding betekent dat u een aantal benodigde (stem)certificaten niet op uw PC geinstalleerd heeft. Hoe komt u aan deze certificaten?

  Werkwijze

  Via deze link kunt u een bestand ophalen waar de complete certificaathierarchie te vinden is. LET OP: deze set van certificaten vereisen de laatste versie van KEBV (deze is te vinden op deze pagina bij stap 6). Eventueel kunt u ook gebruik maken van de certificaten die in de map "Leveren" bij Kluwer Elektronisch Berichten Verkeer worden meegeleverd.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.