Naar content

Instructievideo's Avanzer Aangifte (voorheen KBP)

Op deze pagina plaatsen we korte instructievideo's over onderwerpen in Avanzer Aangifte waarover we regelmatig vragen van klanten krijgen. Heeft u suggesties voor onderwerpen die u graag in een video uitgelegd zou willen krijgen? Laat het ons weten via e-mail of stuur een tweet naar @KBP_nl.

KvK: Opstellen, Accorderen en Deponeren

KvK Accorderen

Deze video beschrijft het proces wat uw cliënt dient te doen voor het accorderen van de publicatiestukken.

Lengte: 5:38 min.

KvK Opstellen en Accorderen

Deze video beschrijft het proces wat uw cliënt dient te doen voor het accorderen van de publicatiestukken.

Lengte: 7:24 min.

KvK Opstellen en Deponeren

Deze video beschrijft het proces waarbij het administratiekantoor de publicatiestukken opstelt en verstuurt.

Let op: in deze video wordt ook getoond hoe u de grondslagen invoert. Dit is een eenmalig proces, aangezien u voor de volgende jaren de gegevens van eerder jaren automatisch kunt overnemen.

Lengte: 5:31 min.

Mutatiemachtiging aanmaken

Mutatiemachtiging (MuMa) SBT aanmaken

Deze instructiefilm toont hoe u in het Electronisch Berichtenverkeer een mutatiemachtiging SBT aanmaakt. Ook ziet u hoe u de activatiecode van uw klant activeert in het programma.

Lengte: 2:58 min.

Mutatiemachtiging (MuMa) VIA aanmaken

Deze instructiefilm toont hoe u in het Electronisch Berichtenverkeer een mutatiemachtiging SBT aanmaakt, de activatiecode van uw klant activeert en vervolgens het VIA verzoek indient bij de Belastingdienst.

Lengte: 2:50 min.

Jaarconversie uitvoeren

Individuele jaarconversie uitvoeren

Deze instructiefilm toont hoe u voor individuele klanten de aangifte of het jaarstuk kunt converteren.

Lengte: 0:32 min.

Totale jaarconversie uitvoeren

Deze instructiefilm toont hoe u de totale jaarconversie uitvoert voor zowel IB- en Vpb aangiften, als voor IAF/Jaarstukken IB.

Lengte: 2:08 min.

Meer hulpvideo's

Het aanmaken van een relatie en een nieuwe aangifte

Deze instructiefilm toont hoe u in KBP aangiftesoftware Online een nieuwe relatie toevoegt en een nieuwe aangifte aanmaakt.

Lengte: 3:02 min.

Aangiften aanpassen voor uitstel

Deze instructiefilm gaat over het aanmelden van meerdere klanten voor de becon uitstelregeling en het klaarzetten van het elektronisch uitstel bericht naar de belastingdienst. Raadpleeg voor meer informatie over de uitstelregeling de handleiding op het scherm van menukeuze "Uitstel / Overzicht", daarna aanklikken van het vraagteken.

Lengte: 2:31 min.

Verzoek Voorlopige Aanslag (VA) aanvragen en verzenden

Deze instructiefilm toont hoe u op twee verschillende manieren het VA verzoek kan aanvragen en waar u de benodigde gegevens moet invullen. Daarnaast toont de film hoe u een controleverslag en een rapport kunt opvragen en vervolgens de VA kunt verzenden.

Lengte: 1:40 min.

Opheffen aangifte blokkade

Deze instructiefilm toont hoe u een blokkade op uw aangifte kunt opheffen.

Lengte: 1:04 min.

Synchroniseren KBP Online Portaal

Deze video beschrijft het synchronisatie-proces van de klanten tussen KBP en de publicatiestukkenservice. In deze video ziet u dat de CRM-gegevens van de klant kunnen worden overgenomen uit KBP. De financiële gegevens kunnen binnenkort ook worden overgenomen, maar dit is nog niet opgenomen in deze video.

Lengte: 3:54 min.

VPB Accorderen

Deze video beschrijft het proces wat de cliënt dient te doen voor het accorderen van de VPB.

Lengte: 6:02 min.