Naar content

Hoe worden relevante gegevens voor de toeslagen in KBP vastgelegd?

 • Het onderdeel toeslagen werkt onafhankelijk van de aangifte in KBP.  Hier is voor gekozen omdat de aangifte vaak nog niet definitief is als de toeslagen worden aangevraagd en de situatie voor de toeslagen anders kan zijn of worden dan voor de lopende aangifte. De basisgegevens voor het aanvragen van de verschillende toeslagen moeten daarom altijd ingevuld en gecontroleerd worden om een juiste aanvraag voor een toeslag te doen. Deze gegevens legt u vast in de aangifte IB bij het onderdeel Toeslagen > Algemene en Inkomensgegevens


   

  Indien er bij de aangifte een aangever en een partner is, activeert u dit scherm door bij een van de partners een vinkje te zetten rechtsboven in het scherm bij 'Toeslagen aanvragen vanuit de aangifte van'
   

  Toeslagpartner

  U wordt gevraagd aan te geven of er een toeslagpartner is, deze kan eventueel uit de aangifte worden overgenomen, maar ook genegeerd of een andere toeslagpartner kan gekozen worden. Verderop in het programma, bij het aanvragen van een specifieke toeslag voor een specifiek jaar kunt u er nog voor kiezen om de toeslag aan te vragen zonder de hier ingevulde partner. Zie ook 'Hoe geef ik aan dat er geen toeslagpartner is?'.
   

  Jaarinkomen

  Het jaarinkomen uit de aangifte van de aangever en eventueel de partner worden getoond. Hier wordt echter NIET mee gerekend. U dient zelf het jaarinkomen van de aangever en de toeslagpartner waarmee u de toeslagen wil aanvragen in te vullen en ook de verandering van dat inkomen in het volgende jaar. Met de ingevulde gegevens wordt gerekend. Indien u hier niets invult, wordt een te hoge toeslag aangevraagd.
   


   

  Vermogen

  Ook het vermogen uit de aangifte wordt niet gebruikt bij het aanvragen van toeslagen. U dient aan te geven of het vermogen boven de algemene vrijstelling uitkomt. Bij een vermogen boven de vrijstelling is er geen recht op Huurtoeslag.

  Voor de overige toeslagen geldt een hoger vrijgesteld vermogen. Indien het vermogen hoger is, dient u dit hier aan te geven. Er is dan geen recht op toeslagen. 
  Voor beide toeslagjaren moeten de vermogensgegevens ingevuld worden.
   

  Kinderen

  Kinderen worden niet uit de aangifte overgenomen en moeten hier ingevuld worden voor het juist kunnen berekenen van de toeslagen.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.