Naar content

Wat moet ik doen als ik KBP naar een nieuwe computer wil overzetten?

 • Het overzetten van KBP bestaat uit een aantal stappen, welke hieronder beschreven worden met verwijzingen naar eventuele handleidingen en downloads. In de beschrijving is uitgegaan van een zogenaamde stand-alone omgeving. KBP werkt dan op 1 computer.  Wanneer meerdere werkstations toegang moeten hebben tot een centrale omgeving,  dan moeten de server onderdelen (stap 1, 2 server en 3)  op de centrale computer en de client onderdelen (stap 2 client,  4, 5, 6 en 7) op de werkstations worden geïnstalleerd.
   

  Stap 1 Installeer SQL-server op de nieuwe computer

  Aangeraden wordt om SQL2012 te gebruiken. U kunt de express edition downloaden bij Microsoft via deze link. Of Google op SQL 2012 Express download. Afhankelijk van uw operating systeem kunt u de 32 of 64-bits versie installeren.

  Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding.
   

  Stap 2 Installeer KBP

  Download de KBP setupbestanden (server15.00.exe en client15.00.exe) en installeer vervolgens eerst de server en daarna de client.

  Server

  Client
   

  Voor meer informatie zie de installatiehandleiding.

   

  Stap 3 Zet de gegevens van de oude naar de nieuwe omgeving over

  U maakt een back-up van de database. Deze backup wordt geïnstalleerd in de nieuwe omgeving (restore). U gebruikt hiervoor het backup en restore programma. U kunt dit opstarten onder start > alle programma's > Kluwer BP > Utilities > Back up en Restore

  De backup maakt u op de oude omgeving. Het backup bestand verplaatst u naar de nieuwe omgeving waar u de restore op uitvoert.

  Het wordt ten stelligste afgeraden de databasebestanden zelf te kopiëren.

   

  Stap 4 Invoeren licentiecode

  U kunt de licentie van de oude computer overzetten naar de nieuwe. Dit bestand ‘kluwerbp.lic’ staat in de map waar KBP geïnstalleerd is (meestal C:Program FilesKluwerKluwer BP).

  U kopieert dit bestand en slaat het op in de nieuwe computer in de map waar KBP is geïnstalleerd. Bij een 32 bits machine is dat C:Program FilesKluwerKluwer BP en bij een 64 bits C:Program FilesKluwerKluwer BP, het reeds aanwezige bestand moet dan overschreven worden.

   

  Stap 5 Installeer Adobe reader

  U kunt Adobe reader 11 downloaden vanaf www.adobe.nl 

   

  Stap 6 Installeer KEBV

  De setup van KEBV (versie 7.7.2.5) bevindt zich nog op uw oude omgeving.

  Ook kunt u KEBV downloaden 

  Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding.

   

  Stap 7 Certificaten voor EBV overzetten

  Voor meer info zie FAQ pagina ‘Hoe zet ik certificaten van het elektronisch berichtenverkeer over van mijn oude naar mijn nieuwe pc?
   

  Stap 8 Berichten EBV overzetten

  Kopieer de berichten map  van uw oude omgeving naar de nieuwe omgeving.  Kijk  bij de kantoorinstellingen  waar deze map zich bevindt.

  U vindt deze instelling via:

  KBP: Tabblad Start

  Kies in het lint bij onderdeel modules voor ‘onderhoud’ 

  Kies kantoorgegevens

  Druk op Algemeen bij 'Instellingen elektronische aangifte'

  In de popup die verschijnt ziet u de map waar de berichten worden opgeslagen.

  Ga nu naar deze map op uw oude computer en zet de hele map (inclusief submappen en berichten) over naar uw nieuwe computer.

  Let op:  Zorg dat na het overzetten van de berichten het pad en de de naam van de ingestelde map overeenkomt met het pad en de naam van de berichtenmap. U kunt de ingestelde map op uw nieuwe computer wijzigen als u daar de kantoorgegevens opent en de map aanpast.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.