Naar content

Hoe werkt de uitstelregeling cd-rom?

 • Nadat de uitstelregeling middels het versturen van het bericht via KEBV naar de belastingdienst heeft plaatsgevonden ontvangt u van de belastingdienst per CD-rom de terugkoppeling. Op deze CD-rom staat het bestand BCNUITXX.001 (XX=jaar). Door dit bestand in te lezen in Kluwer Belastingpraktijk worden automatisch de statusgegevens van uw aangiftes bijgewerkt (de status gaat van “elektronisch aangevraagd” naar  “uitstel verleend”. Bijgaand ziet u een korte beschrijving van het te volgen stappenplan om dit uit te voeren.

  1) U gaat naar de module Uitstel  >  IB/VPB  > Terugkoppeling via CDROM

   


   

  2) U geeft aan welk CD- station (schijf letter) van uw computer de CD-rom met de gegevens van de belastingdienst bevat  en vinkt eventueel aan dat u naast de afwijkende aangiften ook de teruggekoppelde aangifte wilt printen. Hierna klikt u op OK.

  Let op:Het vinkje bij 'Verwerking niet ontvangen aangiften" mag alleen aangezet worden als deze ook zijn aangeleverd door de belastingdienst. Wanneer deze ontbreken, krijgt u een foutmelding zoals hier is weergegeven. De verwerking van het uitstelbestand is dan overigens al gewoon gedaan.
   


   

  3) Vervolgens  krijgt u de mogelijkheid om een printer te selecteren en wordt het verslag geprint.

  4) Hierna zijn de aangiftes waarvoor uitstel is verleend, bijgewerkt in de desbetreffende aangiftes.

  5)  Om een overzicht van de uitstelregeling te krijgen, gaat u naar de module Uitstel > Inleverschema
   


   

  6) Aangezien u gedurende het jaar aangiftes in gaat zenden, kunt u regelmatig snel  en overzichtelijk de stand van zaken zien omtrent uw ingezonden en nog in te zenden aangiften. In dit voorbeeld is 1 aangifte reeds ingediend bij de belastingdienst.  U kunt in dit scherm altijd de actuele situatie bekijken.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.