Naar content

Hoe kan ik zien of uitstel is aangevraagd?

 • Bij het aanmaken van het elektronische bericht voor de uitstel-aanvraag gebeurt het volgende:

  • In de aangifte wordt de 'Status van de uitstel' op "Elektronisch ingediend" gezet (onderdeel Belastingdienst en uitstel); U kunt deze ook voor alle aangiftes gemakkelijk bekijken via de module batch:


    
  • de 'Status van de aangifte' wordt op "Uitstel klaargezet" gezet. Deze status staat met de datum en tijdstip vermeld in het "Overzicht KBP Dashboard" in de kolom Status
  • Het geprinte overzicht van de aangiften die meegenomen zijn in het elektronische bericht
  • Alle aangiften die in de printout vermeld staan, zijn opgenomen in één elektronisch bericht. Het elektronische bericht wordt klaargezet in de map "Postvak UIT" van KEBV om verzonden te worden.
  • Als in KEBV het bericht in de map "Postvak IN" is terecht gekomen, dan is dat een teken dat het bericht juist is verzonden en dat voor alle aangiften die in het bericht zijn opgenomen uitstel is aangevraagd.
  • Als het bericht in KEBV in de map Postvak IN fout staat, is het wel naar de belastingdienst verzonden, maar zijn er fouten geconstateerd. In dat geval zal de oorzaak van de foutmelding moeten worden opgelost en het bestand opnieuw verzonden worden.


  Om een nieuw bestand te verzenden moet een nieuwe uitstelaanvraag worden gedaan. Let in dat geval goed op de vinkjes bij de aanvraag. Standaard is namelijk het vinkje aan bij 'Alleen nieuwe uitstelaanvragen' en zal er (behoudens een enkele nieuwe klant) geen aangifte geselecteerd worden. Als er helemaal geen aangiftes zijn geselecteerd, wordt er ook geen bestand klaargezet in KEBV.

  Als er wel een nieuw bericht is aangemaakt, dan wordt bij de aangiften die meegenomen zijn in het nieuwe bericht, opnieuw de 'Status van de aangifte' op "Uitstel klaargezet" gezet met een nieuwe datum. Als in het "Overzicht KBP Dashboard" de 'Status van de aangifte' "Uitstel klaargezet" een "oude" datum heeft, dan is dat een teken dat die aangifte niet meegenomen is in het nieuwe bericht.

  In het "Overzicht KBP Dashboard" wordt alleen de laatste 'Status van de aangifte' getoond.
   


   

  In het tabblad Aangifte kan de 'Status van de aangifte' opengeklapt worden en dan kan het verloop ingezien worden.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.