Naar content

Hoe kan ik uitstel aanvragen?

 • Voorwaarde

  Om uitstel aan te kunnen vragen, dient u eerst in de aangifte van de belastingplichtige aan te geven dat deze in aanmerking komt voor de uitstelregeling.

  Hiervoor zet u een vinkje bij de gegevens uitstelregeling onder: IB aangifte > persoonlijk > Belastingdienst en uitstel


  Let op: verander de status van de uitstel alleen wanneer u dit Niet elektronisch verstuurt.
  KBP gebruikt deze status bij de elektronische verzending en werkt dit automatisch bij.
  Handmatige aanpassing kan leiden tot onjuiste verwerking.
   

  Snel wijzigingen aanbrengen

  Met KBP kunt u snel wijzigingen aanbrengen in een aantal aangiften, dit kan handig zijn om de uitstelregeling in te regelen.

  In het tabblad aangifte opent u de module batch. Stel hier eventueel een filter in. Voor iedere aangifte kunt u in het rechterdeel van het scherm wijzigingen aanbrengen.


   

  De velden met een * kunt u, als u rechtsboven het vinkje batch wijzigen modus aanklikt, in een keer voor alle aangiftes die links getoond worden, wijzigen. Hiermee kunt u voor al uw aangiftes aangeven dat de relatie onder de becon uitstelregeling valt zonder de aangiftes afzonderlijk te moeten openen.


  Indienen verzoek uitstel

  Voordat u een verzoek tot uitstel indient is het verstandig eerst een controlelijst af te drukken.
  Ga hiervoor in het tabblad Start naar de module Uitstel > IB/VPB > Controlelijst.
   


   

  Selecteer het juiste belastingjaar en BECON nummer, en klik op "Afdrukken"
  Wanneer er fouten worden geconstateerd worden deze afgedrukt, zoniet krijgt u de melding dat er geen fouten zijn geconstateerd en kunt u verder met de aanvraag.

  Ga hiervoor in het tabblad Start naar de module Uitstel > IB/VPB > Elektronische aanvraag
   

   

  • Zorg voor volledig ingevulde "Inzendergegevens".
  • CD-terugkoppeling, hiermee kiest u ervoor de terugkoppeling van de belastingdienst op cd te ontvangen ipv op papier. de CD kunt u met KBP ook weer inlezen.

  Wanneer u alles heeft ingevuld klikt u op "Start"

  U krijgt nu te zien voor hoeveel aangiftes u de aanvraag doet en wordt om bevestiging gevraagd. Hierna zal de aanvraag worden ingediend bij de belastingdienst via KEBV.

  De status in de aangifte bij "status van de uitstel' is nu automatisch bijgewerkt naar "elektronisch ingediend" In het fiscaal dashboard ziet u de aangiftestatus 'Uitstel klaargezet met datum tijd toevoeging. In KEBV kunt u de verzendstatus van het bijbehorende uitstelbericht volgen.
   

  Inlezen CD-rom

  De belastingdienst stuurt u een CD-rom op met de beslissing omtrent de aangevraagde uitstellen. Deze kunt u inlezen in KBP op de volgende manier:
  Ga in tabblad start naar de module uitstel en kies voor IB/VPB > Terugkoppeling via CDROM

   

  Het volgende scherm wordt nu geopend:


  Selecteer de drive waar de CD zich bevind, en klik op OK. 

  Meer informatie over het verwerken van de CDROM vindt u op hoe-werkt-de-uitstelregeling-cd-rom.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.