Naar content

Moet ik met Wolters Kluwer een aparte bewerkersovereenkomst sluiten?

  • Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) niet meer.

    Als Verwerkingsverantwoordelijke, degene die doel en middelen van de gegevensverwerking bepaalt, heeft u de mogelijkheid om bijkomende persoonlijke informatie van uw klanten (natuurlijke personen en organisaties) in Avanzer Aangifte in te geven. Dit betreft alle velden die noodzakelijk zijn voor het volledig invullen van de aangifte. De basisvelden die door u in Avanzer Aangifte worden ingevuld zijn o.a.: identiteitsgegevens (achternaam, voorletters), sociale gegevens en financiële gegevens.

    Belangrijk om te vermelden is dat u als Verwerkingsverantwoordelijke hoofdverantwoordelijk bent voor deze gegevens. Wolters Kluwer is als Verwerker alleen technisch aansprakelijk voor het verantwoord bewaren en beheren van deze gegevens. Hier is een uitgebreid veiligsheidsprotocol van toepassing, waarin o.a. onderhoud, back-ups en veiligheidsmaatregelen (zoals ISO-certificering en server huisvesting) beschreven worden. Dit veiligheidsdocument kunt op opvragen bij de klantenservice. Wolters Kluwer zal nooit en mag nooit zonder uw toestemming de gegevens van uw klanten inzien. Voor deze verwerking van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst noodzakelijk tussen u en Wolters Kluwer.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.