Naar content

Wat als de opgegeven beginbalans afwijkt van vorig jaar?

 • In de algemene gegevens van een jaarstuk (IB) of aangifte (VPB) is opgegeven dat de beginbalans afwijkt van de eindbalans vorig boekjaar.
  In deze situatie verplicht de Belastingdienst dat er in alle gevallen verplicht een specificatie gegeven dient te worden van het beginvermogen.

  Dit kunt u als volgt doen:
   

  IB
  In de aangifte op het scherm "Onderneming", "Kapitaalsvergelijking": Een specificatie geven van het begin vermogen (dus vinkje verwijderen bij "Ondernemingsvermogen overnemen uit winstaangifte"). Bij ondernemingen welke in het boekjaar gestart zijn, dient dit ook te gebeuren. Volstaan kan worden met het ingeven van alleen een omschrijving (bijvoorbeeld Onderneming gestart).

   

  VPB
  In de VPB kan dit op twee manieren:

  1. Direct bij de betreffende vraag ook de toelichting invullen.

   OF
    
  2. In de aangifte op het scherm "Aangifte", "Belastbaar bedrag Nederland", "Fiscale winst": Een specificatie geven van het begin vermogen (dis vinkje verwijderen bij "Ondernemingsvermogen overnemen uit winstaangifte"). Bij ondernemingen welke in het boekjaar gestart zijn, dient dit ook te gebeuren. Volstaan kan worden met het ingeven van alleen een omschrijving (bijvoorbeeld Onderneming gestart).

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.