Naar content

Hoe werkt middeling?

 • Een verzoek tot middeling onderhoudt u vanuit het fiscaal dashboard bij een relatie in het tabblad middeling.

  U begint met het aanmaken van een middelingsverzoek. Hiervoor drukt u op het potloodicoon (wijzigen) in het tabblad middeling.
   


  Het middelingsscherm wordt nu geopend. Indien er al een middelingsverzoek is aangemaakt let dan op of u het verzoek wil verversen met actuele gegevens uit de aangifte.
   


  In dit scherm worden de persoonlijke gegevens van de relatie getoond en de medewerkergegevens. U kunt deze hier aanpassen.
   


  Het onderdeel 'Overzicht' geeft de middelingstijdvakken weer en de hierbij berekende bedragen. De bedragen worden berekend op basis van de gegevens uit de aangiftes van de onderliggende jaren. Wanneer middeling mogelijk is, is het vinkje bij dit veld aangezet. U kunt een middelingsverzoek doen door het betreffende tijdvak te openen en het vinkje 'middeling verzoek gedaan' aan te zetten. Dit vinkje is alleen beschikbaar als middeling mogelijk is.
   


   

  Wanneer u het vinkje zet, wordt de verzenddatum ingevuld. Deze kan evt aangepast worden en de toelichting kan ingevuld worden.

  Het middelingsverzoek kunt u vervolgens afdrukken vanuit het printmenu en opsturen naar de belastingdienst.

  De gegevens boven in het detailscherm zijn gebaseerd op de gegevens in de aangifte. U kunt deze aanvullen en aanpassen. In de aangifte kunt u bij het onderdeel 'Uitkomsten > Aanslagen > Inkomstenbelasting/Premie volksverzekering'  terugzien welke gegevens voor de middeling gebruikt zijn. Bij aanslagen van 2011 en ouder is dit zichtbaar bij het onderdeel 'Middeling'

  Wanneer u een middelingsverzoek voor een tijdvak heeft gedaan, is het niet meer mogelijk om een verzoek te doen voor andere tijdvakken waarin een van deze jaren voorkomt.

  Via Menu: aangifte > wijzigen kunt u het Beconnummer en de inspectiecode van het middelingsverzoek aanpassen. Overige gegevens die u in dit onderdeel ziet, zijn niet wijzigbaar.

  Let op: Wanneer de aanvrager in het tijdvak de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dient u zelf de berekening aan te passen. Het programma houdt geen rekening met de regel dat voor een tijdvak waarin de aanvrager de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, de berekening voor het hele tijdvak moet plaatsvinden alsof de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet is bereikt. Het premiepercentage en de geheven belasting dient u dan zelf te wijzigen. Wanneer u voor meerdere tijdvakken voor en na de AOW-gerechtigde leeftijd een vergelijking wil maken, is het verstandig de uitkomsten van de verschillende scenario's tussentijds af te drukken om een juiste keuze te kunnen maken. Wanneer u de gegevens van een jaar aanpast, worden deze in alle tijdvakken waarin dat jaar voorkomt, aangepast.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.