Naar content

Foutmeldingen bij gewijzigde aangiftes oplossen

 • Wanneer u de aangiftesoort van een aangifte heeft gewijzigd, krijgt u soms foutmeldingen vanwege onjuiste gegevens die nu niet meer in de aangifte voorkomen.

  Een voorbeeld hiervan is als u een winstaangifte wijzigt in een particuliere aangifte. Gegevens uit het ondernemingsdeel van de winstaangifte zijn dan nog aanwezig in de aangifte en leiden tot foutmeldingen bij bijvoorbeeld het versturen of in de controleoverzichten.

  Van belang is, dat voordat u de aangifte om gaat zetten, u de gegevens van de onderdelen die niet meer in de nieuwe aangifte voorkomen zelf verwijdert uit de aangifte. Ook als er niets is ingevuld zijn er vanuit de jaarconversie al gegevens in de aangifte.

  Wanneer u dit probleem nadat de aangifte is omgezet, moet oplossen, kunt u de volgende werkwijze hanteren:

  Wijzig de aangiftesoort terug naar de oorspronkelijke soort (in geopende aangifte via menu: aangifte > wijzigen) bij "benodigd biljet"

  Bevestig met OK.

  Ga in de aangifte naar de onderdelen die bij dit soort horen en zet daar eventuele bedragen op '0'.

  Wijzig het aangiftesoort weer terug naar de gewenste soort en handel de aangifte verder af.

Avanzer Helpdesk

Komt u er toch niet uit? Bepaal zelf hoe u contact met ons op wilt nemen.