Naar content

Ons doel: optimale samenwerking

Auteurs zijn zeer belangrijk voor ons. We streven naar een optimale samenwerking en toetsen dat regelmatig. Het laatste auteursonderzoek laat een positief beeld zien. Onze auteurs zijn tevreden en loyaal: 81% waardeert de samenwerking met een zeven of hoger en meer dan 60% van onze auteurs werkt al langer dan tien jaar voor Wolters Kluwer. Daar zijn we trots op, want ervaren auteurs brengen grote expertise in en zijn onmisbaar in het vinden en binden van nieuw talent. Uiteraard zijn we blij met de positieve resultaten van het onderzoek. Om dit zo te houden, blijven we hier ook in de toekomst hard aan werken. Hieronder kunt u lezen waar we ons de komende periode op richten.


Profilering

Met ingang van dit jaar bieden we onze auteurs de mogelijkheid om een auteursprofiel te maken. Dit Auteur@wolterskluwer profiel, dat door hen zelf kan worden gemaakt, bevat behalve informatie over de auteur ook koppelingen naar hun publicaties. De profielen zijn te benaderen vanuit de shop van Wolters Kluwer en vanuit de online search portal Navigator. Hiermee bieden we onze auteurs de gelegenheid hun bekendheid en vindbaarheid aanzienlijk te vergroten en hun publicaties onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Voorbeelden van auteursprofielen kunt u bekijken bij Onze auteurs.


Communicatie

Een prettig contact en goede communicatie tussen auteurs en Wolters Kluwer is uitermate belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Daarom bieden wij onze auteurs een aantal faciliteiten die de samenwerking bevordert:

- Besloten auteursnetwerk binnen Yammer
- Wie is wie, een overzicht met uitgevers en fondscoördinatoren

Deze initiatieven vormen een aanvulling op de bijeenkomsten, lezingen en redactievergaderingen die regelmatig plaatsvinden.


Speciale bijeenkomsten

Met enige regelmaat organiseren wij speciale bijeenkomsten voor auteurs zoals het WFR Café, de John Adams lezingen en andere events.

Een voorbeeld is de Hofstra-penning. Wolters Kluwer heeft de prof.mr. H.J. Hofstra-penning in 1984 ingesteld. De penning wordt eens in de twee tot vier jaar toegekend aan: ‘degene die in enig geschrift blijk heeft gegeven van het vermogen fiscale vraagstukken door een scherpzinnige analyse en een heldere betoogtrant toegankelijk te maken en op te lossen in een evenwichtige synthese van theoretische grondslagen en praktische toepasbaarheid'.

Dit jaar heeft mr. drs. S.A.W.J. Strik de prijs ontvangen.


Productontwikkeling en proces optimalisatie

Steeds vaker en vroeger worden auteurs betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe informatieproposities maar ook bij het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de creatie van kopij. Zo is recent de Creator geïntroduceerd waarmee auteurs kopij creëren en bewerken. Creator ondersteunt en versnelt het creatieproces, waardoor we tegemoet komen aan de vraag van onze lezers naar de meest actuele informatie.