Naar content

Auteur en contract

Op het moment dat u zaken gaat doen met een van onze uitgevers krijgt u van hem/haar aan het begin van de samenwerking een uitgeefovereenkomst toegestuurd. In deze overeenkomst wordt een aantal praktische zaken vastgelegd en een aantal juridische.
 

Praktische zaken

Afspraken worden onder meer gemaakt over:

 • De samenwerking met de redactie (indien aanwezig);
 • Het kader waarbinnen uw kopij gepubliceerd zal worden (bijvoorbeeld een boekenserie of naslagwerk, opname in de online databank Navigator);
 • De wijze van aanlevering van uw kopij;
 • De voorgenomen planning van uw werkzaamheden (schrijven) en die van uw uitgever (uw werk beschikbaar maken).

Juridische zaken

Wij regelen met u een aantal zaken die de juridische basis leggen onder onze samenwerking. Denkt u hierbij onder meer aan de volgende zaken:

 • Wij vragen u om aan ons exclusieve publicatierechten te verlenen. Wolters Kluwer kan het werk in alle typen media exploiteren, ook samen met werken van andere auteurs.
 • U houdt het recht om onder andere het werk op te nemen in een compilatie van eigen werken en het werk op te nemen in voordrachten en presentaties als de exploitatiebelangen van Wolters Kluwer daarmee niet worden aangetast.
 • In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over herziening van het werk en de naamsvermelding van de auteur.
 • Afspraken worden gemaakt over de vergoeding die u als auteur ontvangt en de wijze van berekening daarvan.
 • Open Access: ten behoeve van de wetenschappelijke publicaties kennen wij een repository regeling, deze vindt u op deze website onder het kopje: Wolters Kluwer en Open Access.
 • Wij vragen u om ons te machtigen om de auteursrechten te handhaven jegens derden.
 • Wij overleggen met u over te nemen stappen in voorkomende gevallen van inbreuk.
 • Wij vragen u om een vrijwaring van de auteur tegen vorderingen van derden.