Naar content

prof. mr. Bert van Schaick

prof. mr., Linssen c.s. advocaten
Specialisme

Burgerlijk (proces)recht

Auteur in het kort

Bert van Schaick studeerde rechten in Tilburg en promoveerde er in 1994 op het onderwerp “Contractsvrijheid en nietigheid.” Sinds 1989 werkt hij bij Linssen cs Advocaten, sinds 1994 als advocaat en sinds 2012 ook als advocaat bij de Hoge Raad. Bert is hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving aan Tilburg University en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam. Bert is lid van de Asser Adviesraad, redacteur van de serie Monografieën BW en redacteur van het NTBR.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.