Naar content

Wilma van Hemert

Juridisch Adviseur Omgeving, exsin
Specialisme

implementatie nieuwe wetten binnen het omgevingsrecht, juridische ondersteuning toezicht en handhaving milieu, milieurecht

Auteur in het kort

Ik voer sinds 2007 werkzaamheden uit voor Kluwer. Deze werkzaamheden richten zich met name op het actueel houden van een aantal hoofdstukken van Omgevingsvergunning in de Praktijk (OIP).

Omgevingsvergunning in de praktijk
€ 7.381,00
€ 8.045,29 incl.btw
Online naslagwerk

Omgevingsvergunningen; u houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)? Hier vindt u alle technische, beleidsmatige en juridische informatie over vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu bij elkaar. Direct toepasbaar in uw werkproces en met een vooruitblik naar het VTH-proces onder de komende Omgevingswet.

Deze uitgave is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.