Naar content

mr. S.D. Scheiberlich

notaris, Kern notarissen te Harderwijk
Specialisme

Ondernemingsrecht. Ondernemen brengt risico's met zich mee, met name financiële. Of, en in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn of haar privé-vermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van de onderneming. De keuze voor een rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. Een onderneming is veelal aan verandering onderhevig en daarnaast kan uw persoonlijke situatie veranderen.Wat vandaag uw optimale ondernemingsstructuur is hoeft dat volgend jaar niet meer te zijn.

Auteur in het kort

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.