Naar content

mr. dr. Sjoerd Bakker

Universitair docent Privaatrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
Specialisme

vermogensrecht, ondernemingsrecht

Auteur in het kort

P.S. (Sjoerd) Bakker is een geruim aantal jaren in de Nederlandse advocatuur actief geweest en thans werkzaam bij Spigt Dutch Caribbean te Willemstad, Curaçao. Sjoerd is tevens verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sjoerd publiceert regelmatig op het gebied van het vermogensrecht en mededingingsrecht en is onder meer redactielid van het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP) en het Caribisch Juristenblad (CJB).

Groene Serie Verbintenissenrecht
€ 1.200,00
€ 1.452,00 incl.btw
Online naslagwerk

Artikelsgewijs commentaar op Boek 6 BW 'Algemeen gedeelte van het Verbintenissenrecht', met uitzondering van afd. 6.1.10 Schadevergoeding en titel 6.3 Onrechtmatige daad.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.