Naar content

mr. Sven Brinkhoff

Universitair docent straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Algemene expertise straf(proces)recht. Specialisme op het gebied van startinformatie in het strafproces, bijzondere opsporingsbevoegdheden, functioneren van Nederlandse inlichtingendiensten (TCI, AIVD, RID), burgeropsporing (Meld Misdaad Anoniem, privé-detectives) en het gebruik van externe informatie (informatie die niet door politie is verzameld) in het strafproces.

Auteur in het kort

Sven Brinkhoff is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Half november verschijnt zijn boek startinformatie in het strafproces.

Overige uitgaven
* Brinkhoff, S. (2012) De Regionale Inlichtingendienst. Ongecontroleerd balanceren op en over de grens van rechtmatigheid. Nederlands Juristenblad, 87(30), 2122-2127. * Brinkhoff, S. (2011). De particuliere recherche: ongecontroleerde opsporing? In P.H.P.H.M.C Kempen & A.J. Machielse (Eds.), Levend strafrecht. Strafrechtelijke vernieuwingen in een maatschappelijke context. Lliber amicorum Ybo Buruma (pp. 61-79). Deventer: Kluwer. * Brinkhoff, S. (2009). De controle op de criminele inlichtingeneenheden. Delikt en Delinkwent, 39(2), 112-139. * Brinkhoff, S. (2008). Anoniem melden. Startinformatie voor een strafrechtelijk onderzoek? Nederlands Juristenblad, 83(20), 1224-1228. * Brinkhoff, S. (2008). Burgeropsporing. In OM congres 2008. De burger als opspoorder (p. 63-94). Den Haag: Openbaar Ministerie.
Handboek Strafzaken
€ 1.146,28
€ 1.387,00 incl.btw
Online naslagwerk

Op de praktijk gerichte informatie over de behandeling van strafzaken, waarbij de diverse probleemgebieden thematisch worden behandeld.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.