Naar content

prof. mr. dr. Louis Visscher

Hoogleraar Legal Economic Analysis of Torts and Damages, Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam
Specialisme

Rechtseconomie, met name de economische analyse van aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekeringen. Maar ook de rechtseconomische analyse van andere onderdelen uit het privaatrecht (zoals contractenrecht, consumentenrecht, goederenrecht, burgerlijk procesrecht) en onderwerpen zoals harmonisatie en rechtshandhaving hebben mijn interesse.

Contact
Auteur in het kort

Louis Visscher (1969) studeerde economie (1993) en rechten (1994, cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij schreef daar een proefschrift over de rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht en is er sinds 2013 bijzonder hoogleraar Legal Economic Analysis of Torts and Damages.

Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S)
€ 246,00
€ 268,14 incl.btw
Online naslagwerk

Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) informeert u diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed scala aan onderwerpen. Zowel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als het verzekeringsrecht komen zeer uitgebreid aan bod.

Deze uitgave maakt deel uit van de de Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.