Naar content

prof. dr. Steven Perrick

Advocaat en bijzonder hoogleraar Bijzondere Onderwerpen Notarieel Recht, Universiteit van Amsterdam
Specialisme

Ondernemingsrecht en erfrecht.

Auteur in het kort

Als advocaat ben ik werkzaam bij Spinath&Wakkie B.V. Tevens ben ik als hoogleraar bijzondere onderwerpen Notarieel Recht (verdiept vennootschapsrecht) verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik oud-notaris, lid van de Asser Adviesraad, annotator voor de Nederlandse Jurisprudentie, bestuurder en commisaris bij diverse vennootschappen en stichtingen. Ook ben ik van 1988 tot 2002 bijzonder hoogleraar effectenrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam geweest.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.