Naar content

mr. Alain de Jonge

Advocaat en managing partner, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Specialisme

Alain de Jonge legt zich toe op het civiele vastgoedrecht en is expert op het gebied van het huurrecht. Hij adviseert en procedeert voor overheden, provincies en met name gemeenten op het terrein van stadsvernieuwing, binnenstedelijke ontwikkelingen en herstructurering. Daarnaast treedt Alain regelmatig op voor ontwikkelaars, vastgoedfondsen en beleggers in diverse herontwikkelingen. Naast het huurrecht behoren koop, erfpacht, sale/lease-back en eigendomsverhouding (kraak) tot zijn werkterrein.

Auteur in het kort

Alain de Jonge is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. Hij is gespecialiseerd in het civiele vastgoedrecht en expert op het gebied van huurrecht. Alain doceert, publiceert en annoteert.

Overige uitgaven
Alain de Jonge schreef eerder: Parlementaire geschiedenis huurrecht : invoering van titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek per 1 augustus 2003 en de nadien tot 1 augustus 2006 ingevoerde wijzigingen : wetsvoorstellen 26089 (algemeen deel titel 7.4 en woonruimtehuur), 26090 (Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte), 26932 (bedrijfsruimte), 28064 (Invoeringswet), 28721 (novelle art. 7:215 en art. 7:244) en wetsvoorstellen 29217 (Reparatiewet I justitie), 29707 (doorstroming in studentenwoningen), 29858 (UHW en art. 7:252/253), 30091 (Wet grootstedelijke problematiek) Auteur(s): A.R. de Jonge, E.E. de Wijkerslooth-Vinke, J.H. Gelink (met medewerking van) Uitgegeven: Deventer, Kluwer, 2008 ISBN: 9789013029178

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.