Naar content

mr. drs. Jeanette Kok

Wetgevingsjurist bij de Afdeling advisering, Raad van State
Specialisme

Personen- en familierecht.

Contact
Auteur in het kort

Jeanette Kok studeerde bewegingswetenschappen en Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij is werkzaam bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Hiervoor werkte zij o.a. bij de raad voor de kinderbescherming en het ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Wetgeving en Juridische Zaken als wetgevingsjurist, als raadadviseur en vanaf oktober 2011 als coördinerend raadadviseur. Tevens is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam.

Groene Serie Personen- en familierecht
€ 909,00
€ 990,81 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie geeft een artikelsgewijze toelichting op Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin literatuur en rechtspraak verwerkt zijn. Kwesties van internationaal privaatrecht worden in speciale kanttekeningen verduidelijkt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.