Naar content

mr. Leon Timmermans

senior docent/onderzoeker bestuursrecht, Radboud Universiteit
Specialisme

Algemeen bestuursrecht en bestuurlijk organisatierecht. Grensvlak publiekrecht en privaatrecht. Bestuurlijk handhavingsrecht. Bestuursprocesrecht. Verbod van vooringenomenheid. Europees bestuursrecht, met name het recht op behoorlijk bestuur.

Auteur in het kort

In november 1995 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, nu de Radboud Universiteit. Aldaar in februari 1996 begonnen als onderzoeker bij de sectie staatsrecht. In 2001 overgestapt naar de sectie bestuursrecht als junior docent/onderzoeker bestuursrecht. Inmiddels als senior werkzaam en vakcoördinator van het bachelorvak bestuursprocesrecht, inclusief handhavingsrecht en schadevergoedingsrecht.
Werkzaam geweest als lid en (kamer)voorzitter in bezwaarschriftencommissie.

Overige uitgaven

Vast annotator Jurisprudentie bestuursrecht

Bijdragen aan de JB Select

Bewerker van de artikelen 2:1 - 2:5 Awb voor het Commentaar algemeen bestuursrecht van Sdu

De Gemeentestem
€ 639,00
€ 696,51 incl.btw
Online naslagwerk

De Gemeentestem is hét bestuursrechtelijke tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk. De Gemeentestem online biedt u overzichtelijk en snel toegang tot artikelen op het terrein van het gemeenterecht, algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, bijzonder bestuursrecht en het EG-recht.

Module Algemeen Bestuursrecht
€ 1.288,00
€ 1.403,92 incl.btw
Online naslagwerk

De Module Algemeen bestuursrecht bevat wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht en informatie over toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en de mogelijke knelpunten in de uitvoering.

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
€ 240,00
€ 261,60 incl.btw
Online naslagwerk

De belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het bestuursrecht worden belicht in deze online uitgave. Daarbij wordt ook het bestuursprocesrecht meegenomen.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.