Naar content

mr. drs. Roland Bron

Hoofd afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Specialisme

Veiligheid, in het bijzonder fysieke veiligheid en het functioneren van multidisciplinaire organisaties. Verder specifieke regelgeving over terrorismebestrijding.

Auteur in het kort
Overige uitgaven
• "De burgemeester in crisistijd. Schakelen tussen bestuurlijke moed en terughoudendheid", in: Justitiële verkenningen, juni 2010 • "Realistisch testen: the proof of the pudding?", in: Security Management, september 2009 • Bestuur, recht en veiligheid. Bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare orde handhaving en terrorismebestrijding. (Boom Juridische Uitgevers, 2008) • Civiele luchtvaart en terroristische incidenten: historische ontwikkelingen, toekomstige trends in Justitiële Verkenningen augustus 2007 (WODC, 2007) • Privacy en veiligheid. De zoektocht naar een nieuwe balans (Boom Juridische Uitgevers/College Bescherming Persoonsgegeven, 2007) • Inlichtingen en Veiligheid Defensie. Kwaliteit, capaciteit en Samenwerking (Ministerie van Defensie, 2006) • “De zaak Beukenoot” in Verbeeldingsmacht. Wat juristen moeten lezen. (Boom Juridische Uitgevers, 2002) • Literaire Rechtspraak (Ars Aequi, 2002)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.